Blaski i cienie peregrynacji w cudzych krajach. Podróż edukacyjna Kazimierza Rzewuskiego (1766-1768)

Adam Kucharski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.004

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i celów młodzieńczej podróży edukacyjnej Kazimierza Rzewuskiego w latach 1766-1768. Dotychczas była to biała plama w życiorysie przyszłego pisarza polnego koronnego. Jak się okazuje okres nieco ponad dwóch lat był niezwykle istotny w biografii najmłodszego syna Michała Józefa Rzewuskiego. Przygotowano dla niego bardzo bogaty program studiów zagranicznych układany przez sławnych profesorów europejskich. Jednakże w wyniku lekkomyślnego podejścia i swobodnego trybu życia Kazimierza Rzewuskiego szanse te zostały zaprzepaszczone. Artykuł pokazuje kontrast pomiędzy wielkimi zabiegami i faktycznym fiaskiem planowanego rozwoju naukowego młodego magnata, który miał on osiągnąć w wyniku podróżowania po Francji i Niderlandach.

Słowa kluczowe


Kazimierz Rzewuski, podróż edukacyjna w XVIII w., Grand Tour

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism