Kontrowersje wokół karier dwóch wyzwoleńców cesarskich – prokuratorów

Karol Kłodziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.055

Abstrakt


Artykuł przedstawia kontrowersyjne kariery dwóch wyzwoleńców cesarskich: Aureliusa (?) Saturninusa i Ulpiusa Paeana, którzy pełnili funkcje prokuratorskie w II w. Zdaniem wielu badaczy wyzwoleńcy ci pełnili jedynie funkcje asystentów ekwickich prokuratorów w ramach „nierównej kolegialności”. Zdaniem autora sprawowali oni funkcje prokuratorskie samodzielnie, bez ekwickiego przełożonego.


Słowa kluczowe


wyzwoleńcy cesarscy, ekwici, prokuratorzy, administracja rzymska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism