Imperium i provinciae Agryppy w latach 23-12 p.n.e.

Paweł Sawiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.052

Abstrakt


W artykule podejmuję szeroko dyskutowany w nauce problem zakresu i charakteru imperium Marka Agryppy, na podstawie którego działał on jako specjalny wysłannik cesarski na terenie różnych prowincji Imperium Romanum. W moim tekście spróbuję m.in. ustalić: kiedy Agryppa uzyskał specjalne imperium w prowincjach? jaki był jego zakres terytorialny? oraz czy było ono maius czy też aequum wobec władzy innych namiestników prowincji? Kluczowa w kontekście odpowiedzi na te pytania będzie analiza – obok przekazów autorów antycznych - tzw. papirusu kolońskiego, który dostarcza nam w tej materii niezwykle ważnych informacji.  


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ameling W., Augustus und Agrippa. Bemerkungen zu PKöln VI 249, ‘Chiron’, 1994, 24, s. 1-28.

Badian E., Notes on the Laudatio of Agrippa,‘The Classical Journal’, 1980, 76, s. 97-107.

Ehrenberg V., Jones A.H.M., Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius, Oxford 1955.

Girardet K. M., Imperium ‘maius’ . Politische und verfassungsrechtliche Aspekte. Versuch einer Klärung, [w:] La révolution romaine après Ronald Syme, red. A. Giovannini, Genève 2000, s. 167-227.

Gray E.W., The Imperium of M. Agrippa: A Note on P. Colon. inv. nr 4701, ‘Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik’, 1970, 6, s. 227-238.

Hurlet F., Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique, Rome 1997.

Kienast D., Eck W., Heil M., Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 2017 (6. Auflage).

Koenen L., Die „laudatio funebris” des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrys (P. Colon. inv. nr 4701; vgl. Taf. VIIIa), ‘Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik’, 1970, 5, s. 217-283.

Pucci Ben Zeev M., Jewish Rights in the Roman World. The Greek and Roman Documents Quoted by Josephus Flavius, Tübingen 1998.

Rich J.W., Cassius Dio. The Augustan Settlement (Roman History 53-55.9), Warminster 1990.

Roddaz J.M., Marcus Agrippa, Rome 1984.

Roddaz J.M., Culte impérial et fidélité dynastique. Agrippa et l’ile Lesbos, „Studia Historica: Historia Antigua”, 2005, 23, s. 401-412.

Sawiński P., Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. – 68 n.e.), Poznań 2016.

Sawiński P., Nadzwyczajne dowództwa w okresie republiki i wczesnego pryncypatu, [w:] Wojna –wojsko – bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, t. 2, red. A. Aksamitowski (et al.), Szczecin 2017, s. 235-255.

Siber H., Das Führeramt des Augustus, Leipzig 1940.

Syme R., Rewolucja rzymska, tłum. A. Baziór, Poznań 2009.


Partnerzy platformy czasopism