Instrumenty chirurgiczno-anatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700)

Katarzyna Pękacka-Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18585

Abstrakt


Christoph Gottwald (1636–1700) to jeden z najważniejszych lekarzy i kolekcjonerów gdańskich żyjących w XVII wieku. Gottwald był absolwentem uniwersytetu lejdejskiego i uczniem Franza de la Boë zwanego Sylviusem, doktorem medycyny i filozofii oraz rytownikiem. W jego spuściźnie zachowało się siedem miedziorytów, które obok rozmaitych instrumentów chirurgiczno-anatomicznych przedstawiają także pigmenty, mikroskopy oraz stół wiwisekcyjny wchodzące w skład jego warsztatu naukowego. Jest to jedyne tego rodzaju świadectwo ukazujące instrumentarium badawcze naturalisty żyjącego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVII wieku.


Słowa kluczowe


Christoph(orus) Gottwald (1636–1700), Musaeum Gottwaldianum, kolekcje przyrodnicze – Prusy Królewskie, przyrodoznawstwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów, historia medycyny – Gdańsk – XVII wiek, historia anatomii

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism