Musaeum Gottwaldianum i jego losy w Rosji

Daria Novgorodowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18583

Abstrakt


artykuł jest poświęcony rosyjskiemu okresowi w historii kolekcji Muzeum Gottwalda, która po zakupie przez imperatora Piotra Wielkiego stała się częścią pierwszego rosyjskiego muzeum, petersburskiej Kunstkamery. Opisano problemy i perspektywy atrybucji obiektów należących do kolekcji Muzeum Gottwalda w ramach współczesnych rosyjskich zbiorów muzealnych. Wśród zasobów Muzeum Mineralogicznego im. A. J. Fersmana RAN (dziedziczącego tradycję gabinetu mineralogicznego Kunstkamery) zidentyfikowano siedem plakiet mozaiki florentyńskiej, których przynależność do kolekcji Muzeum Gottwalda jest dokumentowana przez katalogi XVIII wieku. Do kolekcji Musaeum Gottwaldianum zalicza się również wyobrażona na akwareli znajdującej się w Państwowym Ermitażu łyżeczka deserowa, którą posługiwał się „polski król Jan III”.


Słowa kluczowe


Musaeum Gottwaldianum, Kunstkamera, gabinet minerałów, Gottwald, Muzeum Mineralogiczne, katalog minerałów, Breyne, mozaiki, marmur

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism