Klęska kubańska i jej wpływ na hiszpańską scenę polityczną

Dominika Gołaszewska-Rusinowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.021

Abstrakt


 This case study focuses on Spanish political and social life after Cuba defeat in 1898. Artical describes social and political movements in late 19th century and early 20th century which was specifically a reaction against the political system of Spanish Restoration.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Źródła

Constitución española de 1876, [online] http://www.congreso.es/docu/constituciones/1876/1876_cd.pdf (dostęp: 30.03.2015r.).

Costa Joaquin, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, Úbeda 2012.

Costa Joaquin, Crisis política de España, w: J. Costa, Reconstrucción y europeización de España y otros escritos, Madryd 1981, s. 245-288.

Costa Joaquin, Reconstitución y europeización de España. mensaje y programa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, w: J. Costa, Reconstrucción y europeización de España y otros escritos, Madryd 1981, s. 7-37.

Treaty of Peace Between the United States and Spain; December 10, 1898, art. I i art. II [online] http://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp (dodostęp: 4.04.2018)

Opracowania

Baczyńska B., Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa 2014, ss.580.

Balfour S., Riot, Regeneration and Reaction: Spain in the Aftermath of the 1898. Disaster, "The Historical Journal", 1995, t. 38, z. 2, s. 405-423.

Barton S., Historia Hiszpanii, Warszawa 2011, ss. 353.

Beevor A., Walka o Hiszpanię 1936-1939: pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków, 2009, ss. 625.

Biernacka M., La hispanidad. Idea prymatu narodu hiszpańskiego, "Studia Socjologiczne", 2009, nr 3, s. 109-136.

Brenan G., The Spanish Labyrinth. The Social and Political Background of the Spanish Civil War, Cambridge 1943, ss. 384.

Callahan W., The Catholic Church in Spain, 1875-1998, Washington 2000, s. 718.

Cerezo Galán P., 1989: Crisis intelectua y renacimiento cultural,[online], http://www.aafi.es/ALFA/alfa3/ALFA301.HTM , [dostęp:14.04.2018].

Gola B., Ryszka Franciszek, Hiszpania, Warszawa 1999, ss. 432.

Harrison J., Introduction: the histtorical background to the crisis 1898, [w:] Spain's 1898 Crisis: Regenerationism, Modernism, Postcolonialism, red. J. Harrison, A. Hoyle, Machester 200, s. s. 1-8.

Jagłowski Mieczysław, Zarys historii filozofii hiszpańskiej. Nurty i szkoły, Olsztyn 2013, ss. 791.

Jensen G., José Millán-Astray and the Nationalist 'Crusade' in Spain, "Journal of Contemporary History", t. 27, 1992, s. 425-447.

Jensen G., Military nationalism and the state: the case of fin-de-siècle Spain, "Nations and Nationalism", 2000, t. 6, z. 2, s. 257-274.

Komorowski A., „Pokolenie 98". Niektóre problemy racjonalizacji klęski, w: Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, red. E. Górski, Kraków 1982, s. 47-61.

Lannon F., The Socio-Political Role of the Spanish Church – A Case Study, "Journal of contemporary history", 1979, t. 14, z.2, s. 193-210.

Łozińska T., Retoryka i związki Falangi hiszpańskiej (1933-1936) z intelektualistami, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne", 2013, nr 7, s. 7-21.

Miłkowski T., Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Łask 2006, ss. 235.

Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Wrocław 2009, ss. 446.

Mularska- Andziak L., Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930, Pułtusk 1999, ss. 248.

Orzechowska-Wacławska J., Baskowie. Powstanie współczesnego narodu, Kraków, 2014, ss. 265.

Pascual P., La prensa de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas y las guerras de independencia (1868-1898) [online] http://webs.ucm.es/info/cecal/encuentr/areas/historia/3h/prescuba.htm (dostęp: 14.04.2018).

Peda M., Narodziny nacjonalizmu baskijskiego, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", 2004, nr 2, s. 211-212.

Romero Salvadó F. J., Twentieth Century Spain. Politics and Society in Spain, 1898 1998, Basingstoke 1999, ss. 219

Sawicka A., Literatura hiszpańska, w: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, red. T. Skoczek, t. 8, Gdów 2008, s.176-193.

Skibiński Paweł, Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953, Warszawa 2013, ss. 598.

Smith A., Historical Dictionary of Spain, Lanham, 2009, s. 745.

Sroka A., Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, ss. 344.

Tunon de Lara M., Valdeón Baruque J., A. Domínguez Ortiz A., Historia Hiszpanii, Kraków 2006, ss. 666.

Wielomski A., Ramiro de Maeztu i idea Hispanidad, "Pro Fide, Rege et Lege", 2004, nr 1, s. 11-15.

Vilar P., Historia Hiszpanii, Warszawa 1991, ss. 183.


Partnerzy platformy czasopism