Jeden z pokolenia – Karol Bunsch w walce o wolną Polskę (1915–1920)

Przemysław Benken

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.047

Abstrakt


The subject of this article is to present a very little known life episode of poplar Cracovian writer and lawyer Karol Bunsch. During 1915–1918 period Bunsch fought on the Eastern Front of the Great War (firstly as an ordinary foot solider of so called Pilsudski’s Legions, from 1916 he served in Austro-Hungarian Empire’s Army). After Poland regained independence in 1918 he enrolled to reborn Polish Army and as young infantry officer took part in heavy fights with Ukrainians and Bolsheviks during which he was badly wounded in 1920 but also decorated for bravery. The approaching hundredth anniversary of regaining independence by Poland seems to be a splendid occasion for reminding Bunsch’s service for his motherland.


Słowa kluczowe


Karol Bunsch; Legiony Piłsudskiego; I wojna światowa; wojna polsko-ukraińska 1918–1919; wojna polsko-bolszewicka 1919–1921

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bunsch K., Brałem udział w bitwie pod Jastkowem, „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 5.

Bunsch K., Sienkiewicz czy Sartre. Moje dwudziestolecie, „Życie literackie” 1963, nr 36.

Częściowe sprawozdanie z działalności Komisji Generała porucznika Sikorskiego, „Dziennik personalny Ministerstwa Sprawa Wojskowych” 1922, t. 3, nr 1.

Czuchnowski W., Blizna: proces Kurii krakowskiej 1953, Kraków 2003.

Dubowik H., Polska powieść historyczna. Wybrane zagadnienia z dziejów recepcji i warsztatu twórczego, [w:] Tematyka historyczna w literaturze polskiej po 1945 r. w opiniach pisarzy i krytyków, red. H. Dubowik, J. Konieczny, J. Malinowski, Bydgoszcz 1968.

Dudek T., Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017.

Gawryszczak P., Walki 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich na Lubelszczyźnie i Wołyniu, [w:] Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały, Lublin 2016.

Grzegorczyk T., 4 Pułk Piechoty Legionów w wojnie polsko-ukraińskiej, [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, red. U. Oettingen, W. Rutkowska, J. Główka, Kielce 2015.

Jaskulski W., Ppłk. dypl. Zygmunt Henryk Berling i jego dowodzenie 4 Pułkiem Piechoty Legionów (III 1937–IV 1939), [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, red. U. Oettingen, W. Rutkowska, J. Główka, Kielce 2015.

Klimecki M., Lwów 1918–1919, Warszawa 1998.

Klimecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000.

Konefał J., Bitwa Legionów Polskich pod Jastkowem w dniach 31 lipca–3 sierpnia 1915 r., „Rocznik Lubelski” 1985–1986, t. 27-28.

Konefał J., Do ciebie Polsko… Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918, Lublin 2008.

Konefał J., Jastków 1915. Historia i pamięć, Lublin 2003.

Kozyra M., Bitwa pod Jastkowem, [w:] Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały, Lublin 2016.

Kosiński D., 4 Pułk Piechoty Legionów 1915–1917. Organizacja i działania bojowe, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, t. 66, nr 3.

Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918–1919. Zarys organizacji i działań bojowych, [w:] Tuchola. Obozy jeńców i internowanych 1914–1924, cz. III: Warunki życia jeńców i internowanych, red. Z. Karpus, W. Rezmer, I. Sribniak, E. Wiszka, Toruń 2007.

Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.

Kudliński T., [Przedmowa], [w:] K. Bunsch, Nowele zebrane, Kraków 1986.

Lewicki A., Zarys historji wojennej 4-ego Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1929.

Mirek S., Opowieści Legionisty, Pruszków 1994.

Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony: proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, Kraków 2003.

Oettingen U., 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich na Wołyniu, [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, red. U. Oettingen, W. Rutkowska, J. Główka, Kielce 2015.

Rajca B., Nie byłaś papugą. Notes dziennikarza 1944–1984, Kraków 1987.

Rezmer W., 4 Pułk Piechoty Legionów w walce o granice Rzeczpospolitej kwiecień 1919–październik 1920, [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, red. U. Oettingen, W. Rutkowska, J. Główka, Kielce 2015.

Smoliński A., Działania zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r.–październik 1920 r.), [w:] Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010.

Sulik F., Szli jak na paradzie. Kilka refleksji o 4 pułku, [w:] Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały, Lublin 2016.

Surowiec K., Dyskurs ze współczesnością: o postaciach władców w powieściach piastowskich Karola Bunscha, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2005, nr 1-4.

Surowiec K., Historiozofia Karola Bunscha, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007.

Wiśniewski W., Szukam człowieka, Poznań 1986.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny, t. 1, red. A. Szałagan, J. Czachowska, Warszawa 1994.

Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska, t. 1-2, Warszawa 2010.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003.


Partnerzy platformy czasopism