Wódka wódce nierówna. Problematyka leczniczych ekstraktów ziołowych w epoce nowożytnej

Danuta Raj, Jakub Węglorz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.045

Abstrakt


Określenie „wódka” – występujące w nowożytnych źródłach opisujących stosowane leki – niesie ze sobą zasadniczą niejednoznaczność. W zależności od okresu i lokalnych zwyczajów termin ten mógł oznaczać wyciąg wodny, destylat wodny lub wodno-alkoholowy, bądź też nalewkę alkoholową. Autorzy źródeł, niestety, rzadko specyfikują, jakie konkretnie znaczenie słowa „wódka” mają na myśli, co pociąga za sobą szereg trudności interpretacyjnych. Niniejszy artykuł ma na celu wskazać przykłady stosowania zróżnicowanego nazewnictwa i występowania różnych odmian ekstraktów ziołowych w epoce nowożytnej. Autorzy wyszczególniają stosowane procedury produkcyjne i ich wpływ na przewidywaną skuteczność gotowego preparatu.


Słowa kluczowe


historia medycyny; XVI w.; XVII w.; XVIII w.; ziołolecznictwo

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism