Marianna z Zaborowa Duninowa (zm. 1703), kasztelanowa lubaczowska

Bożena Popiołek, Urszula Kicińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.049

Abstrakt


Testament przez długie lata postrzegany był jako źródło zawierające wyłącznie informacje dotyczące spraw eschatologicznych oraz dyspozycji majątkowych. Obecnie
zaś akt ostatniej woli wykorzystywany jest w różnorakich badaniach, w tym – genealogicznych i biograficznych. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanego testamentu Marianny z Zaborowa Duninowej (zm. 1703), kasztelanowej lubaczowskiej, który umożliwia nam
poznanie relacji występujących w obrębie jej rodziny, wzajemnych uczuć i związków panujących pomiędzy jej bliskimi, odtworzenie troski testatorki o przyszłość jej krewnych (szczególnie synowej i wnuków), czy też uchwycenie jej zaradności i gospodarności zarówno
w kwestiach majątkowych, jak i dbałości o zapisane w dokumencie legaty.

Słowa kluczowe


testament, szlachta, dziedziczenie

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism