Thorner Barbierer Rolle. Ao. 1614 und Barbierer- Gesellen Satzungen. Ao. 1617. Eine Quellenedition

Katarzyna Pękacka-Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.048

Abstrakt


Tworzenie cechów chirurgicznych w miastach Europy środkowo-wschodniej w XVI–XVII wieku było jednym z elementów szerszego procesu mającego na celu instytucjonalizację chirurgii oraz odróżnienie przedstawicieli zawodu od innych praktyków, którzy uprawiali rękoczyn leczniczy, m.in. balwierzy, szarlatanów, wędrownych operatorów zaćmy czy litotomistów. Jednymi z wielu dokumentów ukazujących ten proces są toruńska rola chirurgiczna i porządek chirurgicznego bractwa czeladniczego z początku XVII wieku. Edycja wymienionych źródeł pozwala zapoznać się z ramami prawnymi, w obrębie których działały obie instytucje.

Słowa kluczowe


historia chirurgii (XVII w.), organizacje cechowe (XVII w.), Prusy Królewskie (XVII w.)

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)
Partnerzy platformy czasopism