Pomiędzy Pacami, Radziwiłłami i Sapiehami – polityczne wybory Aleksandra Hilarego Połubińskiego za panowania Jana III

Diana Konieczna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.042

Abstrakt


W artykule przedstawiono działalność polityczną marszałka wielkiego litewskiego Aleksandra Hilarego Połubińskiego (1626–1679) w ostatnich latach jego życia. Autorka przeanalizowała dotychczasowy stan badań oraz dostępne źródła archiwalne, co pozwoliło jej ustalić, że w tym czasie Połubiński dążył raczej do stworzenie swojego, odrębnego stronnictwa politycznego niż popierania polityki króla. Prawdopodobnie z tego powodu – mimo dużego zaangażowania w działalność publiczną – król Jan III nie obdarzył Połubińskiego znaczącymi przywilejami i postawił na Sapiehów.


Słowa kluczowe


Jan III, Aleksander Hilary Połubiński, Wielkie Księstwo Litewskie

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism