Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic

Denisa Labischová, Blažena Gracová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.029

Abstrakt


Problemy nauczania historii we współczesnym systemie edukacji szkolnej w Czechach

Artykuł dotyczy miejsca nauczania historii w szkołach we współczesnym systemie edukacji w Czechach. Autorki prezentują aktualne trendy w teorii nauczania historii – koncepcję historii jako przedmiotu szkolnego mającego na celu kultywowanie świadomości historycznej, europejski wymiar edukacji, zasadę prezentowania wielu perspektyw, pracę ze źródłami historycznymi, wykorzystywanie metod i technik oral history. W artykule podjęto też kwestię instytucjonalnego umocowania dydaktyki historii, prezentując przy tym koncepcję studiów doktoranckich w tym zakresie. Autorki prezentują różnorodne formy współpracy między ekspertami na poziomie krajowym i międzynarodowym, analizują też aktualny program nauczania historii w gimnazjum i szkole średniej i rozważają program alternatywny. W artykule przedstawiono też część wyników badań empirycznych na temat bieżących problemów w nauczaniu historii w czeskich szkołach.


Słowa kluczowe


dydaktyka historii; świadomość historyczna; Ramowe Plany Nauczania; alternatywna wersja programu nauczania historiił badania empiryczne

Pełny tekst:

PDF (English)
Partnerzy platformy czasopism