Nowe badania nad dziejami bractw religijnych

Dorota Żurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.023

Abstrakt


Recenzja książki:

Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 420, ISBN: 978-83-7133-598-3.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism