Historia rodziny Zabiełłów – przykład funkcjonowania i mechanizmy awansu średniej szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku

Agnieszka Słaby

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.022

Abstrakt


Recenzja książki:

M. Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 488, ISBN: 978-83-7543-318-0.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism