Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 2)

Krzysztof Kania

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.021

Abstrakt


Polski kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie dyplomatyczne i nieprzeciętne zdolności interpersonalne, przygotował grunt do rozmów, które Sikorski odbył w Stanach Zjednoczonych pomiędzy 23 a 30 III 1942 roku. W trakcie negocjacji Raczyńskiemu, a później Sikorskiemu udało się zagwarantować środki finansowe na działalność polskiego podziemia oraz włączyć Polskę do programu lend-lease. Do niepowodzeń zaliczyć trzeba niepodpisanie polsko-amerykańskiego układu politycznego oraz brak aprobaty prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta dla idei Federacji Środkowo-Europejskiej.


Słowa kluczowe


polityka zagraniczna Polski; dyplomacja; stosunki polsko-amerykańskie; Federacja Środkowo-Europejska; II wojna światowa

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism