Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu

Ivo Baran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.020

Abstrakt


Socjaliści polscy na Śląsku Cieszyńskim byli częścią galicyjskiej socjaldemokracji w Cesarstwie Austro-Węgierskim przed rokiem 1918. Tworzyli narodowo uświadomioną polską partię polityczną i w I wojnie światowej popierali mocarstwa centralne w walce z Rosją. Polscy socjaliści byli świadomymi Polakami i jako tacy podzielali wszystkie podstawowe polskie koncepcje narodowe dotyczące Śląska Cieszyńskiego jako odwiecznej ziemi polskiej. Wnioski, które wypływają z analizy historii polskich socjalistów w Czechosłowacji pokazują, że byli oni przede wszystkim polskimi patriotami, a dopiero potem socjalistami. Polscy socjaliści, dla których program socjalistyczny był ważniejszy niż ich tożsamość narodowa, w 1921 roku przeszli do ugrupowania komunistów.


Słowa kluczowe


socjaldemokracjał mniejszości narodoweł tożsamość narodowa

Pełny tekst:

PDF (Czech)
Partnerzy platformy czasopism