Królowa Zofia Holszańska i jej udział w przygotowaniach do zjazdu łuckiego w 1429 rok

Wioletta Zawitkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.017

Abstrakt


Na podstawie dotąd nieznanego materiału źródłowego, w artykule przedstawiono rolę Zofii Holszańskiej – czwartej żony Władysława Jagiełły – w organizowaniu zjazdu w Łucku w 1429 roku. Określono gdzie i w jakich okolicznościach pojawił się pomysł wysłania królowej wraz z orszakiem do Witolda na Litwę w celu zorganizowania wspomnianego kongresu. W przybliżeniu ustalono czas i miejsce jej misji dyplomatycznej. W tekście opisano też podróż do Łucka, którą Zygmunt Luksemburski podjął ze swoją żoną, Barbarą, oraz przygotowania do ich przyjęcia w Krakowie, które Zofia przedsięwzięła na początku 1429 roku. Poczynione ustalenia mogą prowadzić do wniosku, że król Węgier świadomie zamierzał nie dopuścić do obecności królowej Polski podczas zjazdu w Łucku.


Słowa kluczowe


zjazd w Łucku w styczniu 1429 r.; Zofia Holszańska; Zygmunt Luksemburski; Władysław Jagiełło

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism