Herodes Attyk i Ateńczycy

Marcin N. Pawlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.016

Abstrakt


Herodes Attyk (Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes) był sofistą, dobroczyńcą, rzymskim senatorem i jednym z najbogatszych ludzi swoich czasów. Jego sposób bycia często wzbudzał kontrowersje. Wiadomo, że Herodes wielokrotnie popadał w konflikty z rzymskimi urzędnikami, a nawet władcami. Celem artykułu jest przedstawienie skomplikowanych związków Herodesa z mieszkańcami jego rodzinnych Aten. Autor stara się wyjaśnić przyczyny nieufności, a nawet niechęci części Ateńczyków wobec Herodesa. Najważniejszą częścią artykułu jest próba odtworzenia okoliczności, które doprowadziły do słynnego procesu w Sirmium w 174 roku.


Słowa kluczowe


Herodes Attyk; Ateny w czasach rzymskich; proces w Sirmium w 174 roku

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism