Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 1)

Krzysztof Kania

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.007

Abstrakt


Przedstawione w artykule rozmowy ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego przeprowadzone w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada), obejmują spotkania pomiędzy 15 lutego a 13 marca 1942 roku. Głównym celem wizyty, oprócz wymiaru organizacyjnego związanego z przewidywanym wkrótce przylotem premiera i wodza naczelnego gen. Władysława Sikorskiego, było zwiększenie zainteresowania Stanów Zjednoczonych kwestiami Starego Kontynentu ze szczególnym uwzględnieniem spraw bezpośrednio związanych z Polską. Do innych zadań leżących w kompetencjach Raczyńskiego było wybadanie gruntu odnośnie co do możliwości podpisania polsko-amerykańskiego układu politycznego oraz zaciągnięcia w Stanach Zjednoczonych korzystnego kredytu walutowego.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tytuł: W sojuszniczym Londynie. Dziennik Ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945

Autor: Raczyński Edward

Rok: 1960

Miejsce wydania: Londyn

Wydawnictwo: Polish Research Centre

Tytuł: Druga podróż (marzec 1942)

Autor: Lipski Józef, Raczyński Edward, Stroński Stanisław

Książka: Trzy podróże gen. Sikorskiego do Ameryki

Rok: 1949

Wydawnictwo: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego

Strony: 9-15.

Tytuł: Edward Bernard Raczyński 1891-1993 dyplomata i polityk

Autor: Kania Krzysztof

Rok: 2014

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton

Tytuł: Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939-1942

Autor: Stroński Stanisław, Piotrowski Jacek

Rok: 2007

Miejsce wydania: Nowy Sącz

Wydawnictwo: Goldruk

Strony: 62-82

Tytuł: Defeat in victory

Autor: Ciechanowski Jan

Rok: 1947

Miejsce wydania: New York

Wydawnictwo: Doubleday&Company, Inc.

Tytuł: Walka dyplomacji polskiej o normalizację stosunków z ZSRR (czerwiec 1941-lipiec 1942)

Autor: Materski Wojciech, Michowicz Waldemar

Książka: Historia dyplomacji polskiej, t. 5: 1939-1945

Rok: 1999

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Strony: 272-276

Tytuł: „Polityka polska wobec układów brytyjsko-sowieckich w r. 1941-1942”

Czasopismo: Bellona

Autor: Kukiel Marian

Rok: 1961

Nr Zeszytu: 3

Strony: 175-176

Tytuł: Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe

Autor: Raczyński Edward, Żenczykowski Tadeusz

Rok: 1989

Miejsce wydania: Kielce

Wydawnictwo: Puls Publications

Źródła:

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Kolekcja Edwarda Raczyńskiego,

Kol. 23/H/157

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

A.11.E/239


Partnerzy platformy czasopism