Magiczny świat wyobraźni społeczeństwa polskiego na podstawie wybranych pamiętników od XVI do XVIII wieku

Weronika Bukowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.003

Abstrakt


W artykule tym zaprezentowane zostały elementy magicznego świata wyobraźni w kulturze polskiej okresu wczesnonowożytnego na podstawie wybranych pamiętników.
Przy doborze materiału źródłowego posłużono się podziałem źródeł pamiętnikarskich opracowanym przez Władysława Czaplińskiego. W pracy wykorzystano zatem wyróżnione
przez badacza: pamiętniki właściwe, diariusze wojenne oraz tak zwane diariusze dłuższe. Zgromadzony materiał podzielono na pięć tematycznych grup. W każdej z grup omówiono osobno obraz magicznego świata oraz szereg wyobrażeń zawartych w zapiskach związanych z postacią czarownicy, diabła oraz przedstawiono informacje związane z wróżbiarstwem i magicznymi praktykami, cudami i dziwnymi zjawiskami oraz czarami, przesądami i zabobonami.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism