Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf, .odt); tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

a) czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10; 
b) marginesy 2,5 cm;
c) interlinia (odstęp między wierszami) 1,5; 
d) tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu); 
e) strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi; 
f) czarny kolor czcionki; 
g) odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt; 
h) akapity – wcięcie 1,25 cm.

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami), artykułów recenzyjnych – 10 stron A4 (max. 20 000 znaków ze spacjami), recenzji – około 5 stron A4 (max. 15 000 znaków ze spacjami).

3. Do tekstu przesłanego w formie elektronicznej pod należy dołączyć:

a) streszczenie w języku angielskim o objętości do 700 znaków ze spacjami oraz krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych autora, dotychczasowych publikacjach (punkt 3a dotyczy wyłącznie autorów artykułów); 
b) bibliografię; 
c) słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim i angielskim; 
d) aktualny adres do korespondencji, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.

  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).

  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism