Zasady

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dyskusja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły Recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika naukowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Teksty kierowane do redakcji należy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą.

2. Redakcja przyjmuje, że w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jedną osobę, wkład każdego autora w przygotowanie tekstu jest równy. Jeśli jest inaczej, autorzy są zobowiązani do powiadomienia o tym redakcję "Klio", podając procentowy udział każdego autora w powstanie tekstu.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji tekstów.

4. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są (anonimowo) do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. Recenzje przygotowywane są w oparciu o formularz recenzji. Recenzent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego recenzowanego artykułu.

5. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie Czasopisma.

6. Autorzy wszystkich przyjętych do druku tekstów (artykułów, materiałów, komunikatów, recenzji, not, etc.) podpisują umowę z Wydawnictwem Naukowym UMK (zgodnie z procedurą obowiązującą w Wydawnictwie).

7. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej autorzy są informowani pocztą elektroniczną (w załączniku otrzymują treść recenzji wydawniczej).

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Programowa

 • Olivier Châline (Université Paris Sorbonne-Paris IV) [WWW]
 • Petr Vorel (Univerzita Pardubice) [WWW]
 • Robert Frost (University of Aberdeen) [WWW]
 • Hans Henning Hahn (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg) [WWW]
 • Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) [WWW]
 • Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski) [WWW]
 • Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) [WWW]
 • Zdzisław Noga (Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) [WWW]
 • Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN, Warszawa) [WWW]
 • Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]
 • Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) [WWW]
 • Mieczysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]

 

Komitet redakcyjny

Jarosław Kłaczkow


Danuta Musiał


Magdalena Niedzielska (zastępca redaktora naczelnego)


Katarzyna Pękacka-Falkowska


Michai Popescu


Stanisław Roszak


Józef Szymeczek


Agnieszka Zielińska


Wiesława Duży (sekretarz)


Karol Kłodziński (sekretarz)Partnerzy platformy czasopism