Autor - szczegóły

Borodziej, Włodzimierz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

  • Vol 122, No 1 (2015) - Przeglądy – Polemiki – Materiały
    Nowsze badania nad I wojną światową w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (wybrane zagadnienia)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism