Autor - szczegóły

Cetwiński, Marek

  • Vol 125, No 1 (2018) - Recenzje
    T. Jasiński, Gall Anonim – poeta i mistrz prozy. Studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism