Vol 120, No 4 (2013)

Spis treści

Od Redakcji. Europa Środkowo-Wschodnia jako problem badawczy
 
PDF
659-665
Marian Dygo
PDF
667-717
Krzysztof Ożóg
PDF
719-735
Wojciech Kriegseisen
PDF
737-759
Tomasz Stryjek
PDF
761-791

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Europa Środkowo-Wschodnia. O praktycznym używaniu tego pojęcia na podstawie stanowisk i argumentów historiografii zachodniej po roku 1945 / po Oskarze Haleckim
Christoph Augustynowicz
PDF
793-800
Użyteczność i granice. Europa Środkowo-Wschodnia jako narzędzie badawcze
Maciej Górny
PDF
801-808
Europa Środkowa w badaniach nad sztuką: od geografii artystycznej do „horyzontalnej historii sztuki”
Grażyna Jurkowlaniec
PDF
809-816
Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej
Jan Kieniewicz
PDF
817-823
„Zachód porwany…”
Tomasz Kizwalter
PDF
825-831
Europa Środkowo-Wschodnia – rezultaty i pytania
Jerzy Kłoczowski
PDF
833-843
O roli i użyteczności pojęcia „Europa Środkowo-Wschodnia”
Dariusz Kołodziejczyk
PDF
845-850
Tożsamość historyczna Międzymorza – interpretacje i rzeczywistość
Marek Kornat
PDF
851-860
Koncepcje regionalnego podziału Europy to przedmiot badań geografii mentalnej. I tyle
Aleksiej Miller
PDF
861-864
Uwagi o ograniczonej przydatności pojęcia „Europa Środkowo-Wschodnia” („Ostmitteleuropa”) w badaniach mediewistycznych
Eduard Mühle
PDF
865-870
Europa Środkowa – tysiącletnie starania o przetrwanie w równowadze
Jaroslav Pánek
PDF
871-880
Europa Środkowo-Wschodnia i pojęcia pokrewne
Henryk Samsonowicz
PDF
881-889
Przestrzenie postrzegania w trakcie zmiany. Rozważania o pojęciach Europa Wschodnia i Europa Środkowo-Wschodnia
Ludwig Steindorff
PDF
891-902
Idea Europy Środkowej: z perspektywy amerykańskiego dziecka zimnej wojny
Larry Wolff
PDF
903-909
Europa Środkowa i jej wczesne państwowości: temat wyczerpany czy perspektywiczny?
Josef Žemlička
PDF
911-919

Artykuły recenzyjne i recenzje

Ryszard Grzesik
PDF
921-936
Recenzje
 
PDF
937-992


Partnerzy platformy czasopism