Vol 122, No 4 (2015)

Spis treści

Od Redakcji. Chrystianizacja i dechrystianizacja jako problem badawczy
 
PDF
635-639
Marek Gensler
PDF
641-655
Maciej Janowski
PDF
657-699
Jerzy Eisler
PDF
701-729

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Chrześcijańskość – czym jest i jak ją mierzyć? Kilka uwag natury metodologicznej
Anna Barańska
PDF
731-738
Społeczne konsekwencje chrztu Mieszka I i chrystianizacji Polski (o znaczeniu religii w przeszłości i dzisiaj)
Irena Borowik
PDF
739-747
Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych
Martyna Deszczyńska
PDF
749-757
Chrystianizacja krokiem do budowy cywilizacji europejskiej
Ryszard Grzesik
PDF
759-764
„Po herezji przyszedł brak wiary”. Dechrystianizacja – przypadek rewolucyjnej Francji
Małgorzata Karpińska
PDF
765-773
Specyfika procesów chrystianizacyjnych w historii Polski w kontekstach historii powszechnej
Igor Kąkolewski
PDF
775-783
Chrystianizacja
Jerzy Kłoczowski
PDF
785-789
O przydatności kategorii habitusu w badaniach nad chrystianizacją społeczeństw zachodniosłowiańskich
Stefan Kwiatkowski
PDF
791-798
Sekularyzacja – droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?
Krzysztof Lewalski
PDF
799-806
Rola chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz włączenia Polski w orbitę cywilizacji zachodnioeuropejskiej
Kazimierz Maliszewski
807-815
Chrystianizacja i prawo we wcześniejszym średniowieczu
Grzegorz Pac
PDF
817-823
Chrześcijaństwo wobec zmiany: przypadek reformacji
Maciej Ptaszyński
PDF
825-832
Chrzest Mieszka I i Polaków, ale czy Polski? Postrzeganie konwersji władcy i społeczeństwa w świetle najdawniejszych przekazów (Thietmar z Merseburga, Gall Anonim)
Stanisław Rosik
PDF
833-840
Uwagi dotyczące 1050. rocznicy chrztu Polski
Henryk Samsonowicz
PDF
841-846
Sekularyzacyjne paradoksy
Michał Warchala
PDF
847-854

Artykuły recenzyjne i recenzje

Paweł Żmudzki
PDF
855-876
Miłosz Sosnowski
PDF
877-902
Recenzje
 
PDF
903-936

In Memoriam

Anna Maria Cienciała (8 XI 1929–24 XII 2014)
Rafał Stobiecki
PDF
937-940

Komunikaty

Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora
 
PDF
941-942


Partnerzy platformy czasopism