Janusz Żarnowski – jako historyk dziejów społecznych Polski i Europy

Włodzimierz Mędrzecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.2.03

Abstrakt


Janusz Żarnowski należał do grupy historyków polskich, którzy po 1956 r. uczestniczyli w ożywionej wymianie naukowej polskiego i francuskiego środowiska historycznego. Połączenie klasycznego warsztatu historycznego, marksistowskiej perspektywy poznawczej z fascynacją osiągnięciami francuskiej historii społecznej oraz socjologii pozwoliło mu wypracować oryginalną metodologię historycznych badań nad strukturami i procesami społecznymi zachodzącymi w dwudziestowiecznej Polsce. Artykuł prezentuje najważniejsze prace naukowe Żarnowskiego z tego zakresu oraz proponuje ich całościową interpretację.


Słowa kluczowe


historia społeczna; Polska XX w.; inteligencja; historiografia; struktura społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dictatorships in East-Central Europe 1918–1939. Anthologies, wyd. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wrocław 1983 (Polish Historical Library 4).

Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–1939. Konferencja naukowa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk 2–3 XII 1971, red. nauk. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1973.

Ihnatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Żarnowski Janusz, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, wyd. 2 poszerz., Książka i Wiedza, Warszawa 1988; wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.

Ład wersalski w Europie Środkowej. Konferencja naukowa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 2–3 grudnia 1969 r., red. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wrocław 1971.

Mędrzecki Włodzimierz, Rudnicki Szymon, Żarnowski Janusz, Społeczeństwo polskie w XX wieku, IH PAN, Warszawa 2003.

Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 1997 (Metamorfozy społeczne).

Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1977.

Społeczeństwo. Państwo. Modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, Warszawa 2002.

Żarnowski Janusz, Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, IH PAN, Neriton, Warszawa 2011 (Metamorfozy społeczne 3).

Żarnowski Janusz, Inteligencja polska jako elita kulturalna i społeczna w ostatnich stu latach, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2019 (Metamorfozy społeczne 24).

Żarnowski Janusz, Klasa robotnicza w Polsce międzywojennej. Struktura i ewolucja, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1988 (Tradycje i Wartości Polskiego Ruchu Robotniczego 7).

Żarnowski Janusz, Listopad 1918, Interpress, Warszawa 1982 (Panorama Dziejów Polski. Fakty i Mity).

Żarnowski Janusz, Nowe spojrzenie na społeczeństwo Polski międzywojennej, w: Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2015 (Metamorfozy społeczne 10), s. 15–48.

Żarnowski Janusz, „Ojczyzną był język i mowa…” Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r., KAW, Warszawa 1978 (60-lecie Odzyskania Państwowości Polskiej).

Żarnowski Janusz, Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1992; wyd. 2 uzup. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

Żarnowski Janusz, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935–1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.

Żarnowski Janusz, Problemy badań nad strukturą społeczną inteligencji w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny” 69, 1962, 2, s. 380–398.

Żarnowski Janusz, Rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej. Zarys problemu i uwagi wstępne, w: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2014 (Metamorfozy społeczne 8), s. 9–32.

Żarnowski Janusz, Społeczeństwa XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1999 (Zrozumieć Europę).

Żarnowski Janusz, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. 1918–1939, PWN, Warszawa 1973.

Żarnowski Janusz, State, Society, and Intelligentsia. Modern Poland and its Regional Context, Ashgate, Aldershot–Burlington 2003 (Variorum Collected Studies Series 759).

Żarnowski Janusz, Strajk kolejarzy i strajk powszechny w lutym–marcu 1921 r., „Kwartalnik Historyczny” 63, 1956, 1, s. 55–88.

Żarnowski Janusz, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1964.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism