Splątana historia rosyjskich i ukraińskich ideologii narodowych w najnowszych syntezach Andreasa Kappelera i Serhiia Plokhy’ego

Tomasz Hen-Konarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.1.05

Abstrakt


Recenzowane prace są znakomitymi przykładami popularyzacji historii, opartej na aktualnych badaniach naukowych, jednak nie udaje im się uwolnić od ograniczeń wynikających z normatywnych schematów interpretacji procesów narodo- i imperiotwórczych. Należy je czytać przede wszystkim jako polemiczne interwencje osadzone w kontekście toczącego się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.


Słowa kluczowe


Rosja; Ukraina; Andreas Kappeler; Serhii Plokhy; ideologia narodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartlett Roger, Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia 1762–1804, Cambridge University Press, Cambridge Eng.–New York 1979.

Duara Prasenjit, Historicizing National Identity, or Who Imagines What and When, w: Becoming National. A Reader, red. Geoff Eley, Ronald Grigor Suny, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 150–177.

Etkind Alexander, Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience, Polity, Cambridge 2011.

Friesen Leonard G., Rural Revolutions in Southern Ukraine. Peasants, Nobles, and Colonists, 1774–1905, Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, MA 2008.

Grabowicz George, The Poet as Mythmaker. A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševčenko, Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, MA 1982.

Hirschi Caspar, The Origins of Nationalism. An Alternative History from Ancient Rome to Early Modern Germany, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Hosking Geoffrey, The Freudian Frontier, „Times Literary Supplement” 10 III 1995, s. 27.

Imperial rule, red. Alexei Miller, Alfred J. Rieber, Central European University Press, Budapest 2004.

Judson Pieter, Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria, Harvard University Press, Cambridge, MA 2006.

Kappeler Andreas, Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine, Böhlau, Wien 2003.

Kappeler Andreas, Die Kosaken. Geschichte und Legenden, C.H. Beck, München 2013.

Kappeler Andreas, Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Rußlandbildes, Lang, Bern 1972.

Kappeler Andreas, Kleine Geschichte der Ukraine, C.H. Beck, München 2000.

Kappeler Andreas, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, C.H.Beck, München 1992.

Kappeler Andreas, Russland und die Ukraine. Verflochtene Biographien und Geschichten, Böhlau, Wien 2012.

Kappeler Andreas, Russlands erste Nationalitäten. Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert, Böhlau, Köln 1982.

Kappeler Andreas, The Russian Empire. A Multiethnic History, Longman, New York 1992.

Łuczewski Michał, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Madariaga Isabel de, Russia in the age of Catherine the Great, Yale University Press, New Haven 1981.

Montefiore Simon Sebag, Prince of princes. The life of Potemkin, Weidenfeld & Nicolson, London 2000.

Nationalizing Empires, red. Alexei Miller, Stefan Berger, Central European University Press, Budapest 2014.

Plokhy Serhii, Chernobyl. The History of a Nuclear Catastrophe, Basic Books, New York 2018.

Plokhy Serhii, The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Plokhy Serhii, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford University Press, Oxford 2001.

Plokhy Serhii, The Gates of Europe. A History of Ukraine, Penguin Books, London 2015.

Plokhy Serhii, The Last Empire. The Final Days of the Soviet Union, Basic Books, New York 2014.

Plokhy Serhii, The Man with the Poison Gun. A Cold War Spy Story, Basic Books, New York 2016.

Plokhy Serhii, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge University Press, Cambridge, UK –New York 2006.

Plokhy Serhii, Ukraine and Russia. Representations of the Past, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo 2008.

Plokhy Serhii, Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo 2005.

Plokhy Serhii, Yalta. The Price of Peace, Viking, New York 2010.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 4: Refleksje metodologiczne, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Maciej Górny, Kornelia Kończal, Scholar, Warszawa 2013.

Portnow Andrij, Jak Rosja poznawała „swoich”. Obrazy ziem „nowo nabytych” wskutek rozbiorów Rzeczypospolitej w świadomości społecznej i polityce władz Cesarstwa Rosyjskiego (koniec XVIII – początek XIX wieku), w: O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, red. Łukasz Adamski, Warszawa 2017, s. 153–169.

Portnow Andrij, Portnowa Tetiana, Imperium przeciw Kozakom? Jekaterynosław-Dniepropetrowsk w poszukiwaniu początków miasta, w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, red. Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel et al., Wydawnictwa UW, Warszawa 2016, s. 447–461.

Remy Johannes, Brothers or Enemies. The Ukrainian National Movement and Russia from the 1840s to the 1870s, University of Toronto Press, Toronto 2016.

Stoler Ann Laura, Colonial Aphasia. Race and Disabled Histories in France, „Public Culture” 23, 2011, 1, s. 121–156.

Stryjek Tomasz, „First Nation” Europy Środkowej? Historia i współczesność Rusi Karpackiej w ujęciu Paula Roberta Magocsiego, „Kwartalnik Historyczny” 124, 2017, 4, s. 773–803.

Szporluk Roman, Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union, Hoover Institution Press, Stanford, CA 2001.

Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Zahra Tara, Imagined Noncommunities. National Indifference as a Category of Analysis, „Slavic Review” 69, 2010, 1, s. 93–119.

Zahra Tara, Kidnapped souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1948, Cornell University Press, Ithaca 2008.

Zhuk Sergei, Rock and Roll in the Rocket City. The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985, Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, Washington–Baltimore 2010.

Белинский Виссарион, Полное собрание сочинений в 13-ти тт., t. 12: Письма 1841–1848, Издательство Академии наук СССР, Москва 1956.

Драгоманов Михаил, Историческая Польша и великорусская демократия, Женева1881.

Зорин Андрей, Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века, Новое литературное обозрение, Москва 2001.

Манн Юрий, Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835–1845, РГГУ, Москва 2012.

Миллер Алексей, Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования, Новое литературное обозрение, Москва 2006.

Портнов Андрей, Татьяна Портнова, Столица застоя? Брежневский миф Днепропетровска, „Неприкосновенный запас” 97, 2014, 5, s. 71–87.

Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России, red. Александр Эткинд, Дирк Уффельманн, Илья Кукулин, Новое литературное обозрение, Москва 2012.

Толочко Алексей, Киевская Русь и Малороссия в XIX веке, Laurus, Киев 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism