Przedwojenne listy Aleksandra i Ireny Gieysztorów do Marcelego Handelsmana

Piotr Węcowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.1.04

Abstrakt


Artykuł zawiera edycję listów historyków Aleksandra (1916–1999) i Ireny (1914–1999) Gieysztorów pisanych w latach 1937–1939 do ich nauczyciela, Marcelego Handelsmana (1882–1945). Listy te są przyczynkiem do biografii młodych Gieysztorów. Pokazują ich życie codzienne oraz ówczesne myśli i odczucia. Początkowe listy dotyczą pobytu Aleksandra w wojsku, większość jednak pisana była z Paryża (październik 1938 – lipiec 1939). Oświetlają one nie tylko tamtejsze życie i studia obojga małżonków, ale i pokazują francuskie i polskie życie intelektualne oraz naukowe w ostatnich miesiącach przed wojną.


Słowa kluczowe


Aleksander Gieysztor; Irena Gieysztor; Marceli Handelsman; korespondencja; historiografia; Paryż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. Maria Koczerska, Piotr Węcowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Czarnowski Stefan, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), red. naukowa, przyp. i posłowie Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii UW Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.

Erdmann Carl, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1935.

Gieysztor Aleksander, Historia prawdą żywą, rzeczywistością, służbą (o Marcelim Handelsmanie 1882–1945), „Kultura” 10, 1972, 6, s. 3.

Gieysztor Aleksander, Literatura archiwalna francuska 1933–1938, „Archeion” 16, 1938–1939, s. 117–132.

Gieysztor Aleksander, Posłowie, w: Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism, PWN, Warszawa 1966, s. 351–371.

Gieysztor Aleksander, W Archiwum Głównym prawie przed półwieczem, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2, 1987, s. 184–191.

Gieysztor Aleksander, Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV (1009–1012), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1948.

Handelsman Marceli, Rapport du Baron Serra sur sa mission à Varsovie (1808–1811), „Révue des Études Napoléoniennes” 2, 1913, s. 407–428.

Jarocki Robert, Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Rzeczpospolita, Warszawa 2001.

Kula Marcin, Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Manteuffel Tadeusz, Marceli Handelsman jako nauczyciel, „Przegląd Historyczny” 36, 1946, s. 9–11.

Montfort Henri de, Riou Gaston, Dantzig, port de Pologne. Dans le passé et dans le présent, Bibliothèque polonaise, Paris 1939.

Nauka jako służba. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej prof. Aleksandra Gieysztora [rozmowa Aleksandra Gieysztora z Marią Koczerską], „Kronika Warszawy” 7, 1985, 3–4, s. 115–133.

Pawelec Tomasz, Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin 1994.

Pleskot Patryk, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales” 1945–1989, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2010.

Węcowski Piotr, Aleksander Gieysztor w oczach własnych, w: Mediewiści 1916, red. Marzena Matla, Jerzy Pysiak [w druku].

Węcowski Piotr, Marceli Handelsman (1882–1945), w: Marceli Handelsman, Historyka, oprac. Piotr Węcowski, Neriton, Warszawa 2010, s. 335–346.

Willaume Małgorzata, Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919–1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1989.

Willaume Małgorzata, Listy Marcelego Handelsmana do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1911–1939), „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 2, 1993, s. 165–235.

Woliński Janusz, Marceli Handelsman (1882–1945), „Kwartalnik Historyczny” 53, 1939–1946, 3–4, s. 503–511.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism