On the ‘Inter-October Revolution’ (1956–1957): The History of a Radical Social Change in Poland as Viewed by Jerzy Kochanowski

Paweł Sasanka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.SI.1.04

Abstrakt


The breakthrough of 1956 in Poland has so far been analysed mainly from the perspective of politics. Jerzy Kochanowski has described selected social, economic and cultural aspects and consequences of the radical social change of 1956–57. The present article places Kochanowski’s study against a background of the existing literature on the subject, with the reviewer presenting its main theses and formulating some polemical remarks. The most important among them points to a risk of distorting the picture of the 1956 crisis caused by the fact that the author underestimates the impact of the political context of social processes.

Słowa kluczowe


Poland; communism; society; thaw 1956; socio-political crisis; social revolution; modernization; transformation; social transformations

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chuligaństwo: Studia, ed. Jerzy Sawicki, Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1956.

Cyprian, Tadeusz, Chuligaństwo wśród młodzieży: Problem społeczny i prawny, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Czapów, Czesław, and Stanisław Manturzewski, Niebezpieczne ulice: U źródeł chuligaństwa: Materiały i refleksje, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1960.

Czoch, Magdalena, ‘Więź i polski Październik’, Polska 1944/45–1989: Studia i Materiały, 11, 2013, pp. 31–44.

Friszke, Andrzej, ‘Jakim państwem była Polska po 1956 r.?: Spór historyków’, Więź, 1996, 2, pp. 131–46.

Glass, Henryk, Uwagi o rewolucji komunistycznej, Warsaw: Miesięcznik Walka z Bolszewizmem, 1931.

Jarosz, Dariusz, Mieszkanie się należy…: Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2010.

Jarosz, Dariusz and Grzegorz Miernik, ‘Zhańbiona’ wieś Okół: Opowieść o buncie, Warsaw: Instytut Historii PAN; Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017.

Jarska, Natalia, Kobiety z marmuru: Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.

Kersten, Krystyna, The Establishment of Communist Rule in Poland, 1943–1948, transl. John Micgiel and Michael H. Bernhard, Berkeley: University of California Press, 1991.

Kersten, Krystyna, ‘Rok 1956 — przełom? Kontynuacja? Punkt zwrotny?’, Polska 1944/45–1989: Studia i Materiały, 3, 1997, pp. 7–18.

Kochanowski, Jerzy, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Cracow: Znak Horyzont, 2017.

Kosiński, Krzysztof, Historia pijaństwa w czasach PRL: Polityka, obyczaje, szara strefa, patologie, Warsaw: Neriton, 2008.

Kosiński, Krzysztof, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warsaw: Rosner&Wspólnicy, 2006.

Kozłowski, Tomasz, Anatomia rewolucji: Narodziny ruchu społecznego ‘Solidarność’ w 1980 roku, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Kula, Marcin, ‘Ku jakiej syntezie polskiego Października’, Polska 1944/45–1989: Studia i Materiały, 3, 1997, pp. 229–55.

Kula, Marcin, Narodowe i rewolucyjne, London and Warsaw: Aneks, 1991.

Lapierre, Brian, ‘Making Hooliganism on a Mass Scale: The Campaign against Petty Hooliganism in the Soviet Union, 1956–1964’, Cahiers du monde russe, 47, 2006, 1–2, pp. 349–75.

Machcewicz, Paweł, Polski rok 1956, Warsaw: Mówią Wieki, 1993.

Machcewicz, Paweł, Rebellious Satellite: Poland 1956, transl. Maya Latynski, Washington: Stanford University Press, 2009.

Machcewicz, Paweł, ‘Zmiana czy kontynuacja?: Polska przed i po Październiku ’56’, in PRL: Trwanie i zmiana, ed. Dariusz Stola and Marcin Zaremba, Warsaw: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003, pp. 119–58.

O rewolucji: Obrazy radykalnej zmiany społecznej, ed. Krzysztof Brzechczyn and Marek Nowak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.

Pawełczyńska, Anna, ‘O kłamstwie, zakłamaniu, wulgaryzacji i chuligaństwie’, Przegląd Kulturalny, 1955, 1, p. 2.

Perkowski, Piotr, Gdańsk: Miasto od nowa: Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970, Warsaw: Słowo/obraz terytoria, 2013.

Pomian, Krzysztof, ‘Na czterdziestolecie Polityki’, in Krzysztof Pomian, Wśród mistrzów i przyjaciół, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018, pp. 522–24.

Przeperski, Michał, ‘Polityka Stefana Żółkiewskiego, czyli narodziny pewnego modelu’, in Yesterday: Studia z historii najnowszej: Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, ed. Jan Olaszek et al., Warsaw: Instytut Historii PAN; Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017, pp. 364–73.

Rakowski, Mieczysław Franciszek, and Michał Radgowski, ‘Fałszywy kierunek natarcia’, Polityka, 1957, 22.

Stola, Dariusz, Kraj bez wyjścia?: Migracje z Polski 1949–1989, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010.

Szpak, Ewelina, ‘Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli’: Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 roku, Warsaw: Instytut Historii PAN, 2016.

Sztompka, Piotr, Socjologia: Analiza społeczeństwa, Cracow: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2002.

Uwaga Chuligani!, dir. Jerzy Hoffman and Edward Skórzewski, 1955.

Wądołowska, Agata, Chuligański charakter czynu w świetle prawa karnego i prawa wykroczeń, vol. 1: Modele prawnokarnej walki z chuligaństwem w Polsce w latach 1950–1997, Suwałki: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2017.

Zaćmiński, Andrzej, ‘“Poena sine lege” — czyny chuligańskie w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1951–1954)’, Dzieje Najnowsze, 48, 2016, 1, pp. 83–112.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism