Etnocentryzm: czy tylko jeden? Krytyczna analiza teorii „renesansów” Jacka Goody’ego

Konrad Bielecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.3.01

Abstrakt


Tekst jest krytyczną analizą teorii „renesansów” Jacka Goody’ego: bliżej przyglądam się temu, jak autor rozumiał epokę odrodzenia oraz powiązane z nią zjawiska. Dekonstrukcja jego twierdzeń, osadzona w szerszej krytyce strukturalistycznej historii globalnej, uwidacznia niedobory takiego podejścia i jego nieskuteczność w przełożeniu na bardziej szczegółowe studia przypadku.


Słowa kluczowe


studia nad renesansem; strukturalizm; historia globalna; historia uniwersalna; badania porównawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bouwsma William J., The Interpretation of Renaissance Humanism, Service Center for Teachers of History, Washington 1959.

Bouwsma William J., The Waning of the Renaissance, 1550–1640, Yale University Press, New Heaven 2002.

Braudel Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1–3, red. nauk. Jacek Kochanowicz, PIW, Warszawa 1992.

Brotton Jerry, The Renaissance Bazaar. From the Silk Road to Michelangelo, Oxford University Press, Oxford 2002.

Brucker Gene, Renaissance Florence, Wiley, New York 1969.

Buck-Morss Susan, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Burckhardt Jacob, Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, PIW, Warszawa 1991.

Burke Peter, Renesans, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991.

Burke Peter, Jack Goody and the Comparative History of Renaissances, „Theory, Culture & Society” 26, 2009, 7–8, s. 16–31.

Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517–1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.

Chymkowski Roman, Arabskie Przebudzenie, modernizacja i postkolonializm, „Kultura Współczesna” 2014, 1, s. 46–56.

Cook Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, Yale University Press, New Haven 2007.

Dabashi Hamid, The Arab Spring. The End of Postcolonialism, Zed Books, London 2012.

Deszczyńska Martyna, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych, KH 122, 2015, 4, s. 749–757.

Giesecke Michael, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informationsund Kommunikationstechnologien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994.

Gombrich Ernst H., Od odrodzenia litery do reformy sztuk. Niccolò Niccoli i Filippo Brunelleschi, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, wyb. i oprac. Richard Woodfield, Universitas, Kraków 2011, s. 411–435.

Goody Jack, Literacy in Traditional Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1968.

Goody Jack, Economy and Feudalism in Africa, „Economic History Review” 22, 1969, 3, s. 393–405.

Goody Jack, Technology, Tradition, and the State in Africa, Oxford University Press, London 1974.

Goody Jack, Renesans czy tylko jeden?, Czytelnik, Warszawa 2012.

Goody Jack, Kradzież historii, PWN, Warszawa 2009.

Goody Jack, Capitalism and Modernity. The Great Debate, Polity, Cambridge 2004.

Guriewicz Aron, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Marabut, Gdańsk 2002.

Lewalski Krzysztof, Sekularyzacja – droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?, KH 122, 2015, 4, s. 799–806.

Lewis Clive Staple, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Lughod Janet Abu, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250– 1350, Marek Derewiecki, Kęty 2012.

Obeyesekere Gananath, The Apotheosis of Captain Cook. European Mythmaking in the Pacific, Princeton University Press, New Jersey 1997.

Przybysz Piotr, Liberalna koncepcja jednostki a marksizm, w: Marksizm, liberalizm, próby wyjścia, red. Leszek Nowak, Piotr Przybysz, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 135–157.

Renaissances Before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, red. Warren Treadgold, Stanford University Press, Stanford 1984.

Sahlins Marshall, Wyspy historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Sahlins Marshall, Jak myślą „tubylcy”. O kapitanie Cooku, na przykład, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Swianiewicz Jan, Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 2014.

Thode Heinrich, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1885.

Toffanin Giuseppe, Che cosa fu l’Umanesimo, G.C. Sansoni, Firenze 1929.

Toffanin Giuseppe, Storia dell’Umanesimo, t. 1–3, Zanichelli, Bologna 1942.

Toynbee Arnold J., A Study of History, t. 9, Oxford University Press, Oxford 1957.

Trompf G.W., The Idea of Historical Recurrence in Western Thought. From Antiquity to the Reformation, University of California Publisher, Berkeley 1979.

Wolf Eric R., Europa i ludy bez historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Leopoldinum, Wrocław 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism