KOR and Its Model of Resistance. Study of Dissent and Opposition in the Communist Poland

Jan Skórzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.SI.1.04

Abstrakt


Social attitudes toward communism in Poland encompassed the whole spectrum of attitudes, from affirmation, through adaptation, to resistance and dissent. The most developed and institutionalized form of dissent was the opposition movement. Komitet Obrony Robotników (Workers’ Defence Committee), later transformed into the Social Self-Defence Committee ‘KOR’ was a new of type opposition against the communist regime; it created a political alternative and new methods of system contestation, which were followed by other groups in the democratic opposition in the 1970s. The main features of the KOR opposition model are: openness, acting without violence, absence of hierarchic organization, decentralization, legalism, solidarity, specified social objectives, political self-limitation, ethical radicalism, pluralism and civic virtue.

Słowa kluczowe


dissent; opposition; communism; resistance; dissidence; Polish People’s Republic (PRL)

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bäcker, Roman, ‘Opozycja a totalitaryzm. Problemy klasyfikacyjne’, in Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, ed. Krzysztof Łabędź and Magdalena Mikołajczyk, Cracow: Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2001, pp. 57–63.

Bernhard, Michael H., The Origins of Democratization in Poland. Workers, Intellectuals, and Oppositional Politics, 1976–1980, New York: Columbia University Press, 1993.

Cywiński, Bohdan, Rodowody niepokornych, Warsaw: Biblioteka ‘Więzi’, 1971. Friszke, Andrzej, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, London: Aneks, 1994. Karpiński, Jakub, Niepodległość od wewnątrz, London: Odnowa, 1987.

Kersten, Krystyna, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, London: Aneks, 1993.

Kersten, Krystyna, ‘Opór i przystosowanie’, in eadem, Pisma rozproszone, ed. Dariusz Libionka and Tomasz Szarota, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, pp. 377–87.

Kołakowski, Leszek, ‘The Intelligentsia’, in Poland. Genesis of a Revolution, ed. Abraham Brumberg, New York: Vintage Books, 1983, pp. 54–67.

Kołakowski, Leszek, ‘Tezy o nadziei i beznadziejności’, Kultura, 1971, 6, pp. 3–21. Kubát, Michal, Teoria opozycji politycznej, Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Kuroń, Jacek, ‘Myśli o programie działania’, Aneks, 1977, 13–14, pp. 4–32. [Kuroń, Jacek], ‘Polityczna opozycja w Polsce’, Kultura, 1974, 11, pp. 3–21.

Linz, Juan J., and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1996.

Lipski, Jan Józef, KOR. Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej, 2006.

Łabędź, Krzysztof, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989, Cracow: Księgarnia Akademicka, 1997.

Michnik, Adam, Letters from Prison and Other Essays, Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

Michnik, Adam, ‘Nowy ewolucjonizm’, Aneks, 1977, 13–14, pp. 33–48.

Michnik, Adam, Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje, London: Aneks, 1984.

Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945–1980). Materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r., ed. Andrzej Friszke and Andrzej Paczkowski, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1991.

Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, ed. Krzysztof Łabędź and Magdalena Mikołajczyk, Cracow: Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2001.

Nowak, Krzysztof, ‘Kryzys legitymizacyjny systemu w perspektywie doświadczenia życia codziennego’, in Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań, ed. Stefan Nowak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, 1984, pp. 337–79.

Ost, David, Solidarność a polityka antypolityki, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2014.

Ost, David, Solidarity and the Politics of Anti-Politics. Opposition and Reform in Poland since 1968, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1990.

Political Opposition in One-Party States, ed. Leonard Shapiro, London: McMillan, 1972.

Rupnik, Jacques, ‘Dissent in Poland, 1968–78: the End of Revisionism and the Rebirth of the Civil Society’, in Opposition in Eastern Europe, ed. Rudolf L. Tőkés, London: Macmillan, 1979, pp. 60–112.

Schmitter, Philippe C., ‘Civil Society East and West’, in Consolidating the Third Wave Democracies, ed. Larry Diamond et al., Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 239–62.

Skilling, Harold Gordon, ‘Opposition in Communist Eastern Europe’, in Regimes and oppositions, ed. Robert A. Dahl, New Haven, CT: Yale University Press, 1973. Skórzyński, Jan, ‘“List 59” i narodziny opozycji demokratycznej w Polsce’, Zeszyty

Historyczne, 163, 2008, pp. 137–58.

Skórzyński, Jan, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warsaw: Świat Książki, 2012.

Strzembosz, Tomasz, ‘Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór. (Zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym)’, Arcana, 35, 2000, pp. 121–41.

Zuzowski, Robert, Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Studium dysydentyzmu i opozycji politycznej w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism