„Incydent” w Stopnicy 9 września 1939 roku — między zbrodnią sądową a egzekucją

Grzegorz Bębnik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.1.03

Abstrakt


Artykuł traktuje o jednym z epizodów walk Armii „Kraków” we wrześniu 1939 r. Wojska agresora popełniały na ziemiach polskich liczne zbrodnie wojenne, ale rażącego złamania prawa wojennego dopuściła się także strona polska. Artykuł prezentuje jeden taki dobrze udokumentowany przypadek — małopolskiego miasteczka Stopnica.

 

The article deals with one of the episodes of the fight put up by the „Kraków” Army in September 1939. The German troops committed many war crimes in the Polish lands, but also the Polish side was responsible for gross violations of martial law. The article presents one of such cases — a well-documented case of the town of Stopnica in Little Poland.


Słowa kluczowe


wojna obronna 1939 r.; zbrodnia wojenna; Stopnica; Wojsko Polskie; Wehrmacht; płk Stanisław Kalabiński; defensive war of 1939; war crime; Polish Army; Wehrmacht; Col. Stanisław Kalabiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Władysław, Przeciw nawale. Rok 1939. Pamiętnik dowódcy 201. pułku piechoty, Pax, Warszawa 1970.

Bergner Romuald, Schlesische Infanterie. Grenadier-Regiment 7, das Infanterie-Regiment 7 und seine Stamm-Truppenteile in Krieg und Frieden. Eine Chronik schlesischer Infanterie 1808–1945, Pöppinghaus, Bochum 1980.

Bębnik Grzegorz, Mikołów w początkach II wojny światowej, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, Mikołów 2009.

Bębnik Grzegorz, Wrzesień 1939 r. w Katowicach, IPN Katowice, Katowice 2012.

Bukko Aleksander, Od Suszca do Suśca (zapiski dowódcy plutonu). Wrześniowy szlak bojowy kompanii „Pszczyna”, „Echo” 19 IX 1984.

Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach armii regularnych w II wojnie światowej, MON, Warszawa 1964.

Jellenta Stefan, Jeszcze jeden dokument zbrodni Wehrmachtu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 13, 1968, 2, s. 397–399.

Piątkowski Sebastian, Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, IPN Lublin, Lublin 2009.

Plato Anton Detlev von, Die Geschichte der 5. Panzerdivision 1938–1945, Gemeinschaft der Angehörigen der ehemaligen 5. Panzerdivision, Regensburg 1978.

Polnische Blutschuld, b.m.w. [ok. 1939].

Przemsza-Zieliński Jan, Jeden z tysiąca Zagłębiaków. Rzecz o pułkowniku Stanisławie Kalabińskim, ostatnim dowódcy śląsko-dąbrowskiej Obrony Narodowej, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, Sosnowiec 1998.

Przemsza-Zieliński Jan, Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, t. 2, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, Katowice–Sosnowiec 1993.

Rzepecki Jan, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Czytelnik, Warszawa 1983.

Schrodek Gustav W., Ihr Glaube galt dem Vaterland. Geschichte des Panzer-Regiments 15 (11. Panzer-Division), Schild-Verlag, München 1976.

Steblik Władysław, Armia „Kraków” 1939, MON, Warszawa 1975.

Szendzielarz Ryszard, Bromboszcz Bogusław, Mikołów z perspektywy 150 lat, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, Mikołów 2009.

Wiedemann Hanns, Wir zogen gegen Polen. Kriegserinnerungswerk des VII Armeekorps, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf., München [po 1940].

Zayas Alfred-Maurice de, Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg, Verlag Universitas Langen-Müller, Monachium 1979.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism