First Nation Europy Środkowej? Historia i współczesność Rusi Karpackiej w ujęciu Paula Roberta Magocsiego

Tomasz Stryjek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.07

Abstrakt


Artykuł recenzyjny zawiera analizę podejścia Paula Roberta Magocsiego do historii i współczesności Rusi Karpackiej w jego pracach na ten temat. Autor rozpatruje sposób opowiadania przez kanadyjskiego historyka o dziejach tego regionu z jednej strony w porównaniu z jego syntezą historii Ukrainy, z drugiej – w odniesieniu do założeń modernizmu i konstruktywizmu w studiach nad narodem i nacjonalizmem.

 

The review article presents an analysis of Paul Robert Magocsi’s approach to the history and present time of Carpathian Rus’ evident in his texts on the subject. The author investigates the ways in which the Canadian historian describes the history of the region in comparison with his synthesis of the history of Ukraine on the one hand, and with premises of modernism and constructivism in his studies on nations and nationalism on the other.


Słowa kluczowe


Ruś Karpacka; Karpatorusini; Rusini Karpaccy; Ukraina; problemy narodowościowe; regionalizm; separatyzm; pogranicze; Carpathian Rus’; Carpatho-Rusyns; Carpathian Ruthenians; Ukraine; nationalities problems/studies; regionalism; separatism; borderland

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barszczewska Agnieszka, Mołdawscy Csángó a Rusini Karpaccy (1867–1947). Problemy rozwoju tożsamości zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Trio, Collegium Civitas, Warszawa 2012.

Brus Jan, Tahanice o karpatské hřebeny, „Military Revue” 2011, 12, s. 16–19.

Bruski Jan J., Rusini Karpaccy – separatyzm czy przebudzenie narodowe? (Z genezy wczesnego rusinizmu), w: Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, red. Maria W. Wanatowicz, WUŚ, Katowice 1995, s. 158–179.

Bruski Jan J., Rusini w Polsce i na Słowacji. Meandry świadomości narodowej, w: Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku, red. Stefan Bednarek, Atut, Wrocław 2003, s. 109–129.

Encyclopedia of Canada’s Peoples, red. Paul Robert Magocsi, Muliticultural History Society of Ontario, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo 1999.

Encyclopedia of Rusyn History and Culture, red. Paul Robert Magocsi, Ivan Pop, Toronto University Press, Toronto 2002.

Himka John-Paul, The Construction of Nationality in Galician Rus’. Icarian Flights in Almost All Directions, w: The Intellectuals and the Articulation of the Nation, red. Michael D. Kennedy, Ronald Grigor Suny, University of Michigan Press, Ann Arbor 1999, s. 109–169.

Horbal Bogdan, Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–1921, Arboretum, Wrocław 1997.

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Jakowenko Natalia, Historia Ukrainy do 1795 r., PWN, Warszawa 2011.

Kozłowski Maciej, Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918– 1919, Znak, Kraków 1990.

Kuzio Taras, A Multi-Vectored Scholar for a Multi-Vectored Era. Paul Robert Magocsi, „Nationalities Papers” 39, 2011, 1, s. 95–104.

Kuzio Taras, The Rusyn Question in Ukraine. Sorting out Fact from Fiction, „Canadian Review of Studies in Nationalism” 32, 2005, s. 1–15.

Magocsi Paul Robert, A History of Ukraine, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1996 (wyd. ukr. P.R Magočij, Istoriâ Ukraïni, Kiïv 2007).

Magocsi Paul Robert, Galicia. A Historical Survey and Bibliographic Guide, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1983.

Magocsi Paul Robert, Of the Making of Nationalities There Is No End, t. 1–2, Columbia University Press, Boulder Col.–New York 1999.

Magocsi Paul Robert, On the Writing of the History of Peoples and States, „Canadian Slavonic Papers” 46, 2004, 1–2, s. 121–140.

Magocsi Paul Robert, The Fourth Rus’, A New Reality in A New Europe, w: Does A Fourth Rus’ Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region, red. Paul Best, Stanislaw Stepien, Carpathian Institute, Higganum CT, South-Eastern Research Institute, Przemysl 2009, s. 11–26.

Magocsi Paul Robert, The heritage of autonomy in Carpathian Rus’ and Ukraine’s Transcarpathian region, „Nationalities Papers” 43, 2015, 4, s. 577–594.

Magocsi Paul Robert, The Roots of Ukrainian Nationalism. Galicia as Ukraine’s Piedmont, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo 2002.

Magocsi Paul Robert, The Scholar as Nation-Builder, or as Advisor and Advocate. Remarks Delivered by Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto) for the Special Panel „Paul Robert Magocsi on the Scholar as a Nation-Builder” at the ASN 2007 World Convention, Columbia University, „Nationalities Papers” 36, 2008, 5, s. 881–892.

Magocsi Paul Robert, The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus’, 1848–1948, Harvard University Press, Cambridge Mass.–London 1978.

Magocsi Paul Robert, With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, CEU Press, Budapest–New York 2015.

Michna Ewa, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Nomos, Kraków 1995.

Michna Ewa, Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 37, 2011, 4, s. 189–208.

Motyl Alexander, The Paradoxes of Paul Robert Magocsi. The case for Rusyns and the logical necessity for Ukrainians, „Nationalities Papers” 39, 2011, 1, s. 105–109.

Myshanych Oleksa, Political Ruthenianism. A Ukrainian Problem, „The Ukrainian Quarterly” 55, 1997, 3 (http://www.lemko.org/rusyn/myshanych.html).

Nowak Jacek, Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Universitas, Kraków 2000.

Plokhy Serhii, Between History and Nation. Paul Robert Magocsi and the Rewriting of Ukrainian History, „Nationalities Papers” 39, 2011, 1, s. 117–124.

Rethinking Ukrainian History, red. Ivan L. Rudnytsky, John-Paul Himka, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton 1981.

Smith Anthony D., Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism, Routledge, London–New York 1998.

Subtelny Orest, Ukrajina. Istorija, Łybid’, Kyjiw 1991.

Zamorski Krzysztof, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji.

Ludność Galicji w latach 1857–1910, UJ, PTS, Kraków–Warszawa 1989.

Znaniecki Florian, Współczesne narody, PWN, Warszawa 1990.

Волощук Мирослав, „Русь” в Угорському Королівстві (XI – друга половина XIV ст.). Суспільно-політична роль, майнові стосункі, міграції, Lileja-NW, Ivano-Frankivs’k 2014.

Гийдел Ернест, Рутенія über alles, „Україна Модерна” 2007, 12 (1), s. 191–217. Грушевський Михайло, Історія України–Руси, t. 1–11, Naukowa dumka, Kyjiw 1991.

Липи́нський В’ячеслав (Вацлав), Україна на переломі. Замітки до історії державного будівництва в XVII-ім століттю, Dniprosojuz, Kyjiw 1920.

Лисяк-Рудницький Іван, Драгоманов як політичний теоретик, w: idem, Історичні есе, t. 1, red. Франк Сисин, oprac. Ярослав Грицак, Osnowy, Kyjiw 1994, s. 299–348.

Лисяк-Рудницький Іван, Історичні есе, t. 1–2, red. Франк Сисин, oprac. Ярослав Грицак, Osnowy, Kyjiw 1994.

Лисяк-Рудницький Іван, Карпатська Україна. Народ у пошуках своеї ідентичності, w idem: Історичні есе, t. 1, red. Франк Сисин, oprac. Ярослав Грицак, Osnowy, Kyjiw 1994, s. 451–470.

Томашівський Степан, Історія України. Старинні і середні віки, Ukrajinśkyj Wilnyj Uniwersytet, München 1948.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism