Zarys historii stosunków między Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (1948–1974)

Nicolas Levi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.04

Abstrakt


W Polsce, jak i w innych zachodnich krajach, przedstawia się Koreańską Republikę Demokratyczno-Ludową jako kraj egzotyczny, rządzony przez reżim komunistyczny, gdzie życie codzienne naznaczone jest głodem, chorobami, gdzie ciągle istnieją obozy koncentracyjne. Sama Korea prezentuje się jako kraj kwitnący, wzór do naśladowania dla innych państw. Celem artykułu jest pokazanie, jak ważne były relacje handlowe między Polską i KRLD w okresie 1948–1974 dla obu stron.

 

Poland, along with many Western media, have portrayed the Democratic People’s Republic of Korea as an exotic country ruled by an absurd communist regime, where everyday life is plagued with hunger, disease and concentration camps. In turn, North Korea poses as blissful country, a paradise on Earth, and serving as an example to others. The aim of the article is to show to which extent trade relations between Poland and North Korea were important for both countries for the period 1948 till 1974.


Słowa kluczowe


Polska Rzeczpospolita Ludowa; Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna; relacje ekonomiczne; wymiana handlowa; komunizm; the Polish People’s Republic; Democratic People’s Republic of Korea; economic relations; Trade exchange; communism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


-lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, oprac. Christian Birchmeier, Marceli Burdelski, Eugeniusz Jendraszczak, Adam Marszałek, Toruń 2003.

Burdelski Marceli, Czy Korea będzie zjednoczona do końca XX wieku?, Adam Marszałek, Toruń 1995.

Carvalho Paulo de, Studenci obcokrajowcy w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa 1990.

Zarys historii stosunków między Polską a KRLD

Dudek Adam, Poszukiwacze, KAW, Katowice 1987.

Dziak Waldemar J., Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, ISP PAN, Warszawa 2000.

Góralski Władysław, Problemy pokoju i bezpieczeństwa w Azji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1971.

Historia dyplomacji polskiej X–XX wieku, red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.

Historia polityczna Dalekiego Wschodu. 1945–1976, red. Mieczysław Jerzy Künstler, PWN, Warszawa 1986.

Jong Suck Kim, „Rola Polski w wojnie koreańskiej”, praca doktorska z 1996 r.

Kim Djeung Il, Pour une connaissance précise de l’originalité du Kimilsunisme, Editions en Langues Etrangères, Pyongyang 1984.

Kim Il Sung, Le Mouvement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, Editions en Langues Etrangères, Pyongyang 1976.

Kim Ir Sen, O budownictwie socjalistycznym i rewolucji południowokoreańskiej w KRL-D, Wyd. Literatury w Językach Obcych, Phenian 1970.

Kim Ir Sen, O Dżucze w naszej rewolucji, Wyd. Literatury w Językach Obcych, Phenian 1977.

Kojło Stefan, Dikij Anatol, Polska–KRLD. Gospodarka. Współpraca, PWE, Warszawa 1975.

Kojło Stefan, Polska – KRLD. Gospodarka, współpraca, PWE, Warszawa 1975.

Konecka Krystyna, Koreański koń Czhollima. Z notatnikiem przez KRLD, KAW, Białystok 1989.

Kowalski Włodzimierz T., Polska w świecie. 1945–1956, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

Krysowata Jolanta, Sieroty koreańskie, „Karta” 2004, nr 42, s. 98–121.

Levi Nicolas, Zarys stosunków między Polską Republiką Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, w: Świat i Polska wobec globalnych wyzwań. Wybrane problemy, red. Ryszard Żelichowski, ISP PAN – Collegium Civitas, Warszawa 2009.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972, red. Włodzimierz Borodziej, PISM, Warszawa 2005.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1973, red. Piotr M. Majewski, PISM, Warszawa 2006.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1974, red. Aleksander Kochański, Mikołaj Morzycki-Markowski, PISM, Warszawa 2007.

Reinberger Marcin, Wspomnienia z Korei, Wydawnictwo Związku Żołnierzy LWP, Wrocław 2005.

Sołtysik Łukasz, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951–1959, Sobótka 65, 2010, 1, s. 57–93.

Szalontai Balazs, Kim Il Sung in the Khrushchev Era: Soviet-DPRK Relations and the Roots of North Korean Despotism, 1953–1964, Stanford University Press, Stanford 2005.

Wróbel Janusz, Chipolbrok. Z dziejów polsko-chińskiego sojuszu morskiego 1950–1957, IPN Oddział Łódź, Łódź 2016.

Wróbel Janusz, Wojna koreańska w polskiej propagandzie, „Gwiazda Polarna” (Wisconsin) 2003, 16, s. 8.

Иванов Н.И., Економическое сотрудничество и взаимопомощь стран социализма, Сотсэкгиз, Москва 1962.

Коновалов Е.А., Корейская Народно-Демократическая Республика. Экономика и политика зарубежных стран социализма, Наука, Москва 1975.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism