Majmonides o relacjach między żydami i gojami. Niewykorzystana szansa

Wojciech Brojer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2016.123.4.04

Abstrakt


Halacha (halakha), prezentowany przez Talmud zespół praw (micvot, nakazów i zakazów) wyczytanych lub wydedukowanych z Pięcioksięgu Mojżesza (Tora), regulujących drobiazgowo życie i kult żydowskiego wyznawcy, w warunkach permanentnej diaspory ludu żydowskiego służył autodefinicji rozproszonej i politycznie zdominowanej, narażonej na erozję wyznaniową społeczności. W przepisach halachy pojawia się grupa praw (7 praw noachickich), które regulować miały relacje między żydami i niewiernymi w wypadku dziejowej dominacji żydów. Prawa te stały się przedmiotem żywego zainteresowania w XX w., w odrodzonym Izraelu.

Słowa kluczowe


żydowskie prawo religijne (halakha); prawa noachickie (micvot bene Noach); Miszne Tora Majmonidesa; mesjanizm żydowski; relacje żydowsko-chrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrahamson, Ben, Joseph Katz. The Persian Conquest of Jerusalem in 614CE Compared with Islamic Conquest of 638CE. Its Messianic Nature and the Role of the Jewish Exilarch. 2007. http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/The%20Persian%20conquest%20of%20Jerusalem%20in%20614CE%20compared%20with%20Islamic%20conquest%20of%20638CE.pdf.

Baumgarten, Elisheva. Mothers and Children. Jewish Family Life in Medieval Europe. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Boyarin, Daniel. Border Lines. The Partition of Judaeo-Christianity. Philadelphia Pa.: University of Pennsylvania Press, 2004.

Boyarin, Daniel. Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism. Stanford Calif.: Stanford University Press, 1999.

Brojer, Wojciech. „Teologia «Księgi światła ukrytego» (Sefer ha-bahir). Bukiet sukotowy. Cz. 1: Pojęcia, tradycja i teologia siódemki”. Kwartalnik Historii Żydów, nr 2 (238) (2011): 149–189.

Cohen, Hermann. Ethics of Maimonides, tłum. Almut S. Bruckstein. Madison Wisc.: University of Wisconsin Press, 2004.

Elukin, Jonathan M. Living Together, Living Apart. Rethinking Jewish-Christian Relations in the Middle Ages. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Himmelsfarb, Martha. „Sefer Zerubbabel”. W: Rabbinic Fantasies. Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature, red. David Stern, Mark J. Mirsky, 67–89. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1990.

Kanarfogel, Ephraim. „The ‘Aliyah of «Three Hundred Rabbis» in 1211. Tosafist Attitudes toward Settling in the Land of Israel”. The Jewish Quarterly Review 76, nr 3 (1986): 191–215.

Kellner, Menachem. Maimonides confrontation with mysticism. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2006.

Kellner, Menachem. „Majmonides’ Critique of the Rabbinic Culture of His Day”. W Rabbinic Culture and Its Critics. Jewish Authority, Dissent, and Heresy in Medieval and Early Modern Times, red. Daniel Frank, Matt Goldish, 83–116. Detroit: Wayne State University Press, 2007.

Kraemer, Joel L. Maimonides. The Life and Works of One of Civilization’s Greatest Minds. New York: Doubleday, 2008.

Majdanik, Piotr. „Przykazania noachickie w «Talmudzie». Uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat «Sanhedrin» 56a–57a)”. Studia Religiologica 39 (2006): 157–177.

Majdanik, Piotr. „Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa”. W Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek, 219–233. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2012.

Majdanik, Piotr. Tora dla narodów świata. Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015.

Marcus, Ivan. Rituals of Childhood. Jewish Acculturation in Medieval Europe. New Haven Conn.: Yale University Press, 1996.

Novak, David. Natural Law in Judaism. Cambridge N.Y.: Cambridge University Press, 2008.

Sapir Abulafia, Anna. „Invectives against Christianity in the Hebrew Chronicles of the First Crusade”. W Crusade and Settlement. Papers Read at the First Conference of the Society for Study of Crusades and Latin East and Presented to R.C. Small, red. Peter W. Edbury, 66–72. Cardiff U.K.: University College Cardiff Press, 1985.

Schäfer, Peter. Mirror of His Beauty. Feminine Images of God from the Bible to the Early Kabbalah. Princeton N.Y.: Princeton University Press, 2002.

Schäfer, Peter. Jesus in the Talmud. Princeton N.Y.: Princeton University Press, 2007.

Schwartz, Seth. Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640 C.E. Princeton N.Y.: Princeton University Press, 2001.

Shapiro, Marc B. Studies in Maimonides and His Interpreters. Scraton: University of Scranton Press, 2008.

Soloveitchik, Haym. „Catastrophe and Halakhic Creativity. Ashkenaz — 1096, 1242, 1306 and 1298”. Jewish History 12 (1998): 71–85.

Soloveitchik, Haym. „Halakhah, Hermeneutics, and Martyrdom in Medieval Ashkenaz”. The Jewish Quarterly Review 94, nr 1 (2004): 77–108; 94, nr 2 (2004): 278–299.

Soloveitchik, Haym. „Religious Law and Change. The Medieval Ashkenazic Example”. AJS Review 12 (1987): 205–221.

Stemberger, Günter. Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit. München: Verlag C.H. Beck, 1979.

Trautner-Kromann, Hanne. Shield and Sword. Jewish Polemics against Christianity and the Christians in France and Spain from 1100–1500, tłum. James Manley. Tübingen: Mohr Siebeck, 1993.

Yuval, Israel. Two Nations in Your Womb. Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages, tłum. Barbara Harshav, Jonathan Chipman. Berkeley: University of California Press, 2006.

Zwi-Werblowsky, Raphael J. „Jewish Messianism in Comparative Perspective”. W Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity Presented to David Flusser on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday, red. Ithamar Gruenwald, Shaul Shaked, Gedaliahu G. Stroumsa, 1–14. Tübingen: Mohr Siebeck, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism