THE ROLE OF EMPLOYEE ENGAGEMENT STUDIES IN THE IMPROVEMENT IN PROJECT RESULTS: NEUCA S.A. - CASE STUDY

Konrad Adamski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2015.023

Abstract


Polish businesses more and more often commission studies, as well as participate in an intrasector comparison of results concerning both employee engagement and satisfaction. Human capital is perceived as an element of a competitive advantage. Scientific research indicates that there is a direct influence of employee satisfaction and engagement on the business performance. The article constitutes a case study which aims at showing the way how to use employee satisfaction and engagement results to improve a large company, NEUCA S.A. The study concerns the employees of the projects office. Furthermore, the article indicates the determinants of employee engagement, describes the undertaken streamlining activities and shows how they affect business results in the area of project management. The case study corresponds with the results found in the literature concerning this subject. It also shows good practices which can be used in large businesses. 


Keywords


employee engagement; project management; team structure; organizational improvement

Full Text:

PDF

References


AON Hewitt, (2013), “Employee Engagement Model”, available at: http://www.aon.com/ unitedkingdom/employee-engagement/employee-engagement-model.jsp (accessed 20 March 2016).

Bartkowiak, G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Carr, D. K, Trahant, K. J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czerw, A., Borkowska, A. (2010), “Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy. Implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników”, Współczesne zarządzanie, Vol. 1, pp. 72-75.

Griffin, R. W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Juchnowicz, M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Juchnowicz, M. (2012), Zaangażowanie pracowników, sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Harter, J. K., Schmidt, F. L., Hayes, T. L., (2002) “Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 2, pp. 269-274. DOI: http://dx.doi.org/10.1037//0021-901087.2.268

Kożusznik, B. (2014), Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mayo, E. (1953), “The Human Problems of an Industrial Civilization” MacMillan, New York, in: Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, Jr. D. R. (Eds.), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 59-61.

McGee, R., Rennie, A. (2015), Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Smith, A. (1901), The Wealth of Nations, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: J. M. Dent, London.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, Jr. D. R. (2011), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Trias de Bes, F., Kotler, P. (2013), Innowacyjność przepis na sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Zawadzka, A. M. (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism