DIRECTIONS OF CHANGE IN THE POLISH TWO-TIER BOARD MODEL

Leszek Bohdanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2014.003

Abstract


Purpose: This paper is devoted to the eff ectiveness of corporate boards. Its aim is to present the board models found in European companies and to propose changes that would lead to better performance of Polish corporate boards.

Approach: The article presents an analysis of European corporate board models, as well as their advantages and disadvantages. Based on this analysis, the author pointed out possible directions of change in the Polish two-tier board model.

Implications: The author suggests that the introduction of an optional model, whereby the shareholders can choose between the one-tier board model (board of directors) and the two-tier board model (supervisory board and management board), would enable better use of the social and intellectual capital present in the corporate boards of Polish companies.

Keywords


corporate governance; corporate boards; board-level employee representatives

Full Text:

PDF

References


Aste, L. (1999), “Reforming French Corporate governance: A Return to the Two-Tier Board?”, The George Washington Journal of International Law and Economics, Vol. 32, No. 1, pp. 1 – 72.

Bohdanowicz, L. (2009), Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Cadbury, A. (2002), Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford University Press, Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199252008.001.0001

Davis, P. (1978), “The Bullock Report and Employee Participation in Corporate Planning in the UK”, Journal of Comparative Corporate Law and Securities Regulation”, Vol. 1, pp. 245 – 272.

Demb, A., Neubauer, F.F. (1992), The Corporate Board: Confronting the Paradoxes, Oxford University Press, Oxford.

Garratt, B. (2003), The Fish Rots from the Head – The Crisis in Our Boardrooms: Developing the Crucial Skills of the Competent Director, Profile Books, London.

Haff er, R., Glińska-Neweś, A. (2013), „Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinant sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji”, Zarządzanie i Finanse, Vol. 11, No. 4(1), pp. 91 – 100.

Jeżak, J. (2010), Ład Korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Jungmann C. (2006), “The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems”, Company and Financial Law Review, Vol. 3, No. 4, pp. 426 – 474.

Mayer, C. (1995), „Nadzór nad działalnością spółek w gospodarce rynkowej i w gospodarce okresu transformacji”, in: Hessel, M. (Ed.), W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, pp. 27 – 54.

Millet-Reyes, B., Zhao, R. (2010), “A comparison between one-tier and two-tier board structures in France”, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 21, No. 3, pp. 279 – 310. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-646x.2010.01042.x

Morck, R., Steier, L. (2005), “The Global History of Corporate Governance: An Introduction”, in: Morck, R. (Ed.), A History of Corporate Governance Around the World, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 1 – 64.

Nadler, D.A., Behan, B.A., Nadler, M.B. (2006), Building Better Boards: A blueprint for effective governance, Jossey-Bass, San Francisco.

Pawlak, M. (1996), Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej na przykładzie doświadczeń niemieckich, Wydawnictwa Uczelniane, Politechnika Lubelska, Lublin.

Rose, C. (2005), “The composition of the semi-two-tier corporate boards and firm performance”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 13, No. 5, pp. 691 – 701. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00460.x

Rozwkitalska, M. (2012), „Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji”, Organizacja i Kierowanie, No. 4, pp. 15 – 28.

Rudolf, S. (2008), „Udział przedstawicieli załogi w radach nadzorczych spółek w nowych krajach Unii Europejskiej”, in: Rudolf, S. (Ed.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 393 – 408.

Rudolf, S., Janusz, T., Stos, D., Urbanek, P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.

Siemiątkowski, T. (2004), „System monistyczny ładu korporacyjnego – krok ku przyszłości”, Nasz Rynek Kapitałowy, No. 11, pp. 53 – 55.

Spisto, M. (2005), “Unitary Board and Two-tiered Board for the New South Africa?”, International Review of Business Research Papers, Vol. 1, No. 2, pp. 84 – 99.

Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.

The European Commission (2009), Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, 23 September.

Tricker, B. (2009), Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxford University Press, Oxford.

Van Bekkum, J., Hijink, J., Schouten, M., Winter, J. (2010), “Corporate Governance in the Netherlands”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 14, No. 3, available at: http://www.ejcl.org/143/art143-17.pdf (accessed 15 May 2013).
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism