A NEW PERSPECTIVE ON THE POTENTIAL OF ORGANIZATION’S DEVELOPMENT

Rafał Krupski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2011.004

Abstract


The aim of the article is to show that organization’s potential can be differently described as only by results. The proposals concern using both the category of balance or unbalance and the concept of the chaos edge for describing organization’s potential. The paper takes a closer look at strategic potential of organization, and tries to find explanation of development mechanisms in descriptive theories, such as: complexity theory, systems theory, cybernetics, and chaos theory. This is the main aim of this article. The most interesting aspect of identifying and creating strategic potential of organization are processes aimed at achieving the balance or unbalance. According to various theories or concepts these processes determine the direction of change for an enterprise, both in the context of external and internal factors. Acknowledging the internal ones to be mainly connected with resources, the paper describes ways of creating the potential of company’s development in connection with the levels of balance within an organization. Another issue is determining the point of reference for the potential, namely the highest possible level of business effectiveness in a given internal and external context. The basis for theoretical considerations will be the complexity theory and the concept of the chaos edge.


Keywords


potential of organization; chaos theory; edge of chaos

Full Text:

PDF

References


Beinhocker, E. D. (1999), “Robust Adaptive Strategies”, Sloan Management Review, Vol. 40, No. 3.

Brown, S.L., Eisenhardt, K.M. (1998), Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston, MA.

De Wit, B., Meyer, R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.

Kauffman, S.A. (1995), At Home in the Universe : The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York.

Koźmiński, A.K., Obłój, K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.

Krupski, R. (Ed.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.

Krupski, R. (2008), „Strategia zbilansowana czy oportunistyczna”, in: Lachiewicz, S., Zakrzewska- Bielawska, A. (Eds.) Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, pp. 28–34.

Krupski, R. (2010), „Krawędź chaosu jako stan organizacji“, in: Rokita, J. (Ed.) Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, pp. 21–37.

Lichtarski, J. (2008), „Równowaga i nierównowaga w paradygmatach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa”, in: Krupski, R. (Ed.) Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy WWSZiP, Wałbrzych.

Mały słownik cybernetyczny (1973), WP.

Obłój, K. (2007), „Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii”, Przegląd Organizacji, No. 5.

Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.

Stabryła, A., „Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju”, in: Rokita, J., Grudzewski, W. (Eds.), Elastyczność organizacji, GWSH, Katowice 2005.

Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010) Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora, Toruń, 2010.

Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997), “Dynamic Capabilities and Strategic Management“, Strategic Management Journal, Vol. 36, No. 2.
ISSN 2083-103X (print)
ISSN 2392-1412 (online)

Partnerzy platformy czasopism