IDENTIFYING SOLUTIONS IN CREATING LEADER POTENTIAL IN AN ENTERPRISE

Katarzyna Grzesik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2011.003

Abstract


The aim of the article is to present the issues connected with developing leadership skills in a company. The article is a result of theoretical studies concerning the development of leaders in a company, as well as empirical studies carried out in Polish companies. The conditions in which companies currently operate and the changes they undergo, as well as growing requirements in terms of employees’ competence, influence the growing significance of investment in company’s human resources. Companies should also notice and shape leadership potential of their employees. In a company we can distinguish between natural-born leaders, with inherent leadership skills, and shaped leaders, who have developed their skills. However, leaders who are just emerging or individuals with leadership potential which can be developed should be equally important for a company. In the process of leader development companies can use a variety of methods, practically applied in different combinations, depending on the needs.


Keywords


leadership; leader; leader development

Full Text:

PDF

References


Adair, J. (2007), Rozwijanie umiejętności przywódczych, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.

Adair, J. (2010), Kształtowanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Day, D.V. (2000), “Leadership development: a review in context”, Leadership Quarterly, Vol. 11, No. 4.

Gableta, M. (Ed.) (2006), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Kouzes, J.M., Posner, B.Z. (2010), Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lichtarski, J. (Ed.) (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Maxwell, J.C. (1994), Być liderem czyli jak przewodzić innym, MEDIUM, Warszawa.

Moore, J. (2004), “Where do you start with leadership development?”, Development and Learning in Organizations, Vol. 18, No. 5. „Na czym polega istota przywództwa” (2004), Zarządzanie na Świecie, No. 11.

Pernick, R. (2001), “Creating a Leadership Development Program: Nine Essential Tasks”, Public Personnel Management, Vol. 30, No. 4.

Pocztowski, A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.

Sienkiewicz, Ł. (2010), „Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa”, in: Borowska, S. (Ed.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism