IMPORTANCE OF A DIALOGUE BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND BUSINESS FOR URBAN DEVELOPMENT

Tomasz Ankiewicz, Zofia Wyszkowska, Tomasz Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2018.139

Abstract


Aim: The following article determines the importance of the dialogue between the municipal government and  local business. It also describes its influence on the city’s development and its inhabitants’ lives. The authors have verified the hypothesis that the dialogue between the municipal government and local business brings multilateral advantages for the former and the later as well as for the local community. It also creates a positive image of the town where well sustained cooperation becomes extremely helpful in creating long-term town strategy.

Methodology: The research has mainly been based on the literature analysis concerning intersegmental cooperation and economic development as well as a case study. The case study concerns the municipal district of Lubawa which is considered to be one of the most dynamically developing towns in Warmian-Masurian Voivodeship. The data has been obtained from the City Council of Lubawa and covers the range between 2007 and 2017.

Genuity/quality: The article is of great value for people responsible for creating a positive image of the city and establishing its development strategy based on accessible resources as well as for enterpreneurs interested in investing in small municipalities.


Keywords


local government; municipality; local authorities; economic development

Full Text:

PDF

References


Avraham, E. (2004), Media strategies for improving an unfavourable city image, “Cities”, Vol. 21 No. 6, pp. 471-479.

Baron, M. (2005), „Modelowe współpartnerstwo wielosektorowe”, in: Plawgo, B., Zaremba, W. (Eds.), Partnerskie Współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Cieślik, J., Koładkiewicz, I. (2014), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich. Narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym, Społeczne Forum przedsiębiorczości, Warszawa.

Cilak, M. (2013), Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny, Problematyka prawno finansowa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.

Dziemianowicz, W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Filipiak, B., Ruszała, J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu, Rozwój, wsparcie, instrumenty, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. (2011), „Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na przykładzie wybranych miast Polskiej Sieci Cittaslow”, in: Rapacz, A. (Ed.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Janik, W. (2004), Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo, WSPA, Lublin.

Kamiński, R. (2003), Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.

Karaszewski, W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń.

Klisiński, M., Szwaja, M. (2013), „Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki gmin”, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 786, p. 93-100.

Kłodziński, M. (2006), Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kuciński, K. (2010), „Regionalna perspektywa przedsiębiorczości”, in: Kuciński, K. (Ed.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.

Lundberg, H., Anderesen, E. (2012), “Cooperation among companies, universities and local governmentv in a Swedish context”, Industrial Marketing Management, Vol. 41 No. 3, pp. 429-437.

Mazur, D. (2015), „Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa”, Zarządzanie Publiczne, Vol. 1 No. 29, pp. 1-10.

Osiński, J. (2008), „Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna”, in: Strzelecki, Z. (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pakulska, T. (2010), „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie”, in: Kuciński, K. (Ed.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Piasecki, A.K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Niedziółka, M. (2010), „Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny”, in: Kuciński, K. (Ed.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Snellen, I. (2002), “Eletronic governance: implications for citizens, politiciana and public servants”, International Review of Administrational Science, Vol. 68 No. 2. DOI: 10.1177/0020852302682002

Woodside, A.G., Lysonski, S. (1989), “A General Model of Traveler Destination Choice”, Journal of Travel Research, Vol. 27 No. 4, pp. 8-14.

Zakrzewska-Półtorak, A. (2010), „Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce”, in: Brol, R. (Ed.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 109, Wrocław.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lubawy do 2025, Gmina Miejska Lubawa, Lubawa 2008.

Lokalny Program rewitalizacji gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 2017.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism