Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Labush, Iu. Z., Lviv National Medical University named after Danylo Galytskij
Lalko, Alicja, Student Research at the Chair and Department of Functional Diagnostics and Physical Medicine, Pomeranian Medical University
Lapinskaya, A. P., Odessa National Academy of Food Technologies
Lapovets, L. Ye., Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lapovets, N. Ye., Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lapovets’, Lyubov, Danylo Halyts’kyǐ National Medical University, L’viv
Lapovets’, Natalia, Danylo Halyts’kyǐ National Medical University, L’viv
Larkina, S. A., Odessa National Medical University
Laszczak, Katarzyna, Medical University of Lublin
Laszczak, Katarzyna, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin
Lazarev, I. A., P. L. Shchupik National Medical Academy for Postgraduate Education
Lazarev, I., Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Lazaruk, T., Bukovinian State Medical University
Leksowski, Krzysztof, Surgery Unit, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz
Lenik, R. G., State Enterprise Ukrainian Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health of Ukraine
Lesovoy, V. N., V. I. Shapovalov Kharkiv Regional Clinical Center of Urology and Nephrology
Leszczyk, Patryk, Medical University of Lublin, Faculty of Medicine, Students' Scientific Circle at Department of Epidemiology and Clinical Research Methodology
Leszczyńska-Gorzelak, Bożena, Medical University of Lublin
Leszczyńska-Gorzelak, Bożena, Chair and Department of Perinatology and Obstetrics, Medical University of Lublin
Leszczyńska-Gorzelak, Bożena, Chair and Department of Obstetrics and Perinatology, Medical University of Lublin
Levashov, Mikhail, A. A. Bogomoletz Institute of Physiology
Levchuk, R. D., Department of Surgery, Faculty of Postgraduate Education, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ministry of Health of Ukraine
Levchuk-Vorontsova, T. O., Zaporizhzhia State Medical University
Levitsky, A. P., Odessa National Academy of Food Technologies
Levitsky, A. P., State Etablishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy of Medical Science of Ukraine»
Lewandowska, Anna, Institute of Healthcare, State School of Technology and Economics in Jaroslaw, address: Czarniecki Street 16, 37-500 Jaroslaw
Lewicki, Marcin, Klinika Endokrynologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin
Lewicki, Marcin, Department of Epidemiology and Clinical Research Methodology of the Medical University of Lublin, ul. Radziwiłłowska 11, Lublin 20-080 (Poland)
Lewicki, Marcin, Klinika Endokrynologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin
Lewko, Dawid, Department of Neurosurgery, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz
Leziak, Milena, Medical University of Lublin
Leziak, Milena, Students’ Scientific Group at the Chair and Department of Human Physiology, Medical University of Lublin
Lianskorunskyi, Volodymyr, Bogomolets National Medical University
Lianskorunskyi, Volodymyr, Kyiv City Hospital #17, Polytrauma department
Lianskorunskyi, Volodymyr, Bogomolets National Medical University Kyiv City Clinical Hospital №17
Lipczyńska-Lewandowska, Małgorzata, Department of Oral Surgery, Central Clinical Hospital, Medical University of Lodz Head of the Department: Anna Janas-Naze, PhD, Assoc. Prof.
Lipka, Marta, Collegium Medicum UMK
Lipka, Marta, Department of Geriatrics, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Lis, Karolina, Students’ Scientific Circle, College of Business and Entrepreneurship, Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Lishnevska, A. H., Sumy State University
Lisiecki, Jakub, Katedra Anatomii Prawidłowej CM UMK
Litovka, Irina, A. A. Bogomoletz Institute of Physiology
Litovkina, Zoriana І., I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Litovkina, Zoriana, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Litvak, A. I., Odesa Regional Institut of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Litvinov, V. A., Zaporozhye State Medical University
Litwińczuk, Michał, Farmed Non-Public Healthcare Institution, Lublin
Livshits, L. A., 3Institute of Molecular Biology and Genetics
Lobasyuk, B. A., Odessa I. I. Mechnikov National University
Lobasyuk, B. A., Odessa I.I. Mechnikov National University
Lohash, Maxim, Department of Normal Anatomy, Lviv National Medical University‚ Danylo Halycky, Lviv
Lomakina, I. S., Odessa National Medical University
Lopushnyak, L., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Lopuszanska, Urszula, Medical University of Lublin
Loyko, Ihor I., I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Lozan, I. Yu., Odessa Regional Centre for Medical-and-Social Expertise
Loziuk, Iryna Yaroslavivna, Bukovinian State Medical University
Lubis, Johansyah, Universitas Negeri Jakarta
Lubkowska, Anna, Department of Functional Diagnostics and Physical Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin Żołnierska 54, 71-210 Szczecin
Lubkowska, Anna, Department of Functional Diagnostics and Physical Medicine, Pomeranian Medical University
Lubkowska, Anna, Department of Functional Diagnostics and Physical Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska 54 , 71-210 Szczecin
Luchynskyi, M., Department of Dental Therapy, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Luka, O. S., Vasyl’ Stus Donetsk National University
Lukyanchenko, Oleksandr, Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine for Transport, Odesa
Lurin, I. A., Department of Military Surgery, Ukrainian Military Medical Academy
Lutkovskyi, Ruslan, Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University
Lutsenko, N. S., State Institution "Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine"
Lykhatskyi, P. H., I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine
Lysyi, I., Odessa National Medical University
Lyubinets, Oleh, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv

1 - 70 of 70 Items    


Partnerzy platformy czasopism