Vol 11, No 5 (2021)

Table of Contents

Research Articles

Nacha Samadi Andrade Rosario, Perciliany Martins de Souza, Poliana Elisa Assunção, Fernando Luiz Pereira de Oliveira, Eduardo Bearzoti, Kelerson Mauro de Castro Pinto, Gabriela Guerra Leal Souza
PDF
11-25
Magdalena Kamila Zawiślak, Marcin Zaniuk, Marta Kozłowska, Patryk Zimnicki, Zuzanna Wujec
PDF
44-49
Marcin Zaniuk, Marta Kozłowska, Adrianna Gorecka, Magdalena Zawiślak, Patryk Zimnicki
PDF
50-56
N Rashiti, A Maliqi, L Ramadani, Q Ramabaja, L Bekolli
PDF
57-64
Karol Mojsiewicz, Agnieszka Kempińska-Podhorodecka
PDF
65-77
Patryk Zimnicki, Magdalena Kamila Zawiślak, Marcin Zaniuk, Marta Kozłowska, Magdalena Kozyra
PDF
78-85
Sylwia Anna Krzemińska, Anna Maria Kostka
PDF
86-100
Magdalena Babuśka-Roczniak, Magdalena Wojtanowska-Kaczka, Mateusz Kowalski, Marta Skalik, Oliver Racz, Elżbieta Oliwko, Wojciech Roczniak
PDF
101-109
Kacper Pajor, Paweł Szumilas
PDF
119-130
Kamil Sikora, Agnieszka Wawryniuk, Robert Jan Łuczyk, Marta Łuczyk
PDF
131-137
L. S. Kravchenko, S. N. Koval, V. G. Plotnikova, N. F. Bila, A. N. Zherebko, Ya. I. Ivanova
PDF
138-146
Oksana Khukhlina, Tetiana Antofiichuk, Mykola Antofiichuk
PDF
147-157
O. B. Kryatchenko, V. P. Pechyborsch, V. M. Yakimets, S. I. Mazii, O. V. Pechyborsch, V. V. Yakimets, V. P. Maidanyuk, P. P. Yermuraki
PDF
158-165
Natalia Rafalska
PDF
166-178
T. I. Pupin
PDF
179-184
A. M. Loboda, N. G. Malysh, O. K. Melekhovets, O. M. Chemych, V. I. Mogylenko, D. V. Osypko
PDF
185-196
Igor Kuchma, Anatoliy Gozhenko, Sofiya Ruzhylo, Galyna Kovalchuk, Yaryna Nahurna, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
197-206
V. Polyovyy, I. Dzyubanovsky, A. Kovalchuk, O. Dzyubanovsky, V. Dzhyvak
PDF
207-212
B. A. Lobasyuk, L. N. Akimova, A. N. Stoyanov, A. V. Zamkovaya
PDF
213-222
Ya. P. Feleshtynsky, O. M. Lerchuk, V. V. Smishchuk
PDF
223-228
I. V. Kuzminskyi, V. K. Grodetskyi, H. Yu. Thymbalyuk
PDF
229-236
V. D. Fundiur, V. K. Grodetskyi, S. O. Yakobchuk, O. Y. Khomko, I. M. Kozlovska, Yu. V. Fundiur, O. V. Fundiur
PDF
237-245
V. O. Poliyasnyi, L. S. Kupriianova
PDF
246-261
V. Polyovyy, Bilel Khorshani, R. Sydorchuk, P. Kyfiak, O. Khomko, I. Plehutsa
PDF
262-274
Olena Tiulienieva, Igor Davydenko, Viallanta Tiulienieva, Olena Marchuk, Tetiana Shelest, Oleksandr Volkov
PDF
275-280

Review Articles

Aleksandra Strońska, Waldemar Wojciech Pluta, Alicja Lalko, Anna Lubkowska
PDF
26-32
Wioleta Dudzińska, Oliwia Chilińska, Paulina Warias, Paulina Maskiewicz, Eliza Maniak, Aleksandra Strońska
PDF
33-43
Valeriy Rudenko, Kateryna Grek
PDF
110-118


Partnerzy platformy czasopism