Vol 11, No 4 (2021)

Table of Contents

Research Articles

O. S. Herasymenko, V. Y. Shapovalov, R. V. Yenin, M. A. Koshikov, Y. I. Haida, S. D. Herasymenko, K. R. Muradyan, A. V. Okolets
PDF
28-36
S. O. Yefimenko
PDF
51-57
Zhanna Nekhanevych
PDF
37-44
K. P. Ivasivka, E. V. Paltov, Z. Z. Masna
PDF
58-71
O. V. Riabokon, S. O. Bilokobyla, Yu. Yu. Riabokon, N. V. Onishchenko
PDF
72-79
B. A. Lobasyuk, M. Bodelan, A. V. Zamkovaya
PDF
80-91
V. Nehoduiko, Ie. Tsema, K. Humenyuk, K. Kravchenko, O. Yurkiv, D. Dubenko, M. Khuda, D. Myrhorodskiy, Yu. Bunin
PDF
92-100
A. P. Levitsky, I. V. Khodakov, T. I. Pupin, A. V. Markov, I. A. Selivanskaya
PDF
113-121
K. D. Toncheva, D. M. Korol, I. V. Zaporozhchenko, R. V. Kozak, M. D. Tonchev
PDF
122-130
N. G. Zavgorodnia, N. V. Mykhailenko
PDF
131-143
Anatoliy Gozhenko, Igor Kuchma, Sofiya Ruzhylo, Galyna Kovalchuk, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
144-156
V. Polyovyy, I. Dzyubanovsky, A. Kovalchuk, O. Dzyubanovsky, V. Dzhyvak
PDF
157-166
Diana Stepanivna Tsestsiv
PDF
167-176
R. G. Bichevska, I. V. Loskutova
PDF
177-184
I. Badyin
PDF
185-193
O. Kolomiets
PDF
209-216

Review Articles

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Olszewska, Joanna Warchulińska, Halina Piecewicz-Szczęsna
PDF
18-27
Taras Didukh
PDF
101-112
V. O. Poliasnyi, L. S. Kupriianova
PDF
194-208

Case Reports

Joanna Mroczek, Szymon Krzewski, Mateusz Baranowski
PDF
45-50


Partnerzy platformy czasopism