Vol 11, No 3 (2021)

Table of Contents

Research Articles

Marina M. Mishyna, Andrey N. Burov, Vitaliy A. Vekshyn, Evgeniya R. Grabovetskaya
PDF
34-41
Yuriy Bilous
PDF
42-50
V. L. Pidlubnyi, S. O. Chabaniuk
PDF
57-66
D. V. Zhehestovska, M. V. Hrebenyk
PDF
67-76
Igor Popovych, Anatoliy Gozhenko, Nataliya Badiuk, Marek Napierała, Radosław Muszkieta, Walery Zukow, Roman Yanchij, Natalia Lapovets’, Lyubov Lapovets’, Viorica Akimova, Yaryna Nahurna, Olha Martianova, Roman Vivchar, Ivanna Chendey, Sofiya Ruzhylo
PDF
77-90
Konstantin Korobov
PDF
97-112
A. O. Kaptalan, T. O. Andreeva, O. M. Stoyanov, I. O. Ostapenko, S. M. Oliinyk
PDF
113-120
O. S. Khukhlina, T. M. Antofiichuk, M. P. Antofiichuk
PDF
121-137
I. V. Chekanova, O. Yu. Vovk, S. S. Malakhov, S. O. Dubina
PDF
138-146
K. D. Toncheva, D. M. Korol, D. D. Kindiy, M. D. Korol
PDF
147-153
R. Palytsya, L. Markulan, Ie. Tsema, D. Dubenko, A. Batiuk, Ya. Susak
PDF
154-167
V. Y. Shapovalov, O. S. Herasymenko, R. V. Yenin, M. A. Koshikov, Y. I. Haida, S. D. Herasymenko, K. R. Muradyan, A. V. Okolets
PDF
168-174
Marta Zelinka-Khobzey, Kostiantyn Tarasenko, Tatyana Mamontova, Oksana Shlykova
PDF
175-188
V. D. Mishalov, Y. A. Varfolomeiev
PDF
189-199
B. A. Lobasyuk, M. Bodelan, A. V. Zamkovaya
PDF
200-211
Igor Kuchma, Anatoliy Gozhenko, Igor-Severyn Flyunt, Sofiya Ruzhylo, Galyna Kovalchuk, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
212-230
M. M. Droniak
PDF
231-238

Review Articles

Patrycja Ręba
PDF
11-15
Pavlo Ivanovych Koliasa
PDF
16-25
Aleksandra Strońska, Waldemar Wojciech Pluta, Alicja Lalko, Anna Lubkowska
PDF
26-33
Patrycja Ręba
PDF
51-56
Edyta Medak, Antoni Niedzielski
PDF
91-96


Partnerzy platformy czasopism