Vol 10, No 2 (2020)

Table of Contents

Articles

Katarzyna Piasecka, Andrzej Stanisławek, Elżbieta Stasiak, Anna Irzmańska-Hudziak, Katarzyna Kociuba-Adamczuk
PDF
41-49
Michał Igor Dylewski, Monika Dylewska, Alicja Kasprzak, Roman Bednorz, Jakub Maliszewski, Krzysztof Cygoń, Joanna Boczula
PDF
85-96
G Heta, L Ramadani, N Rashiti, L Bekolli, E Shabani
PDF
133-139
Bylbyl Sokoli, Gani Ibrahimi, Qendrim Jahaj
PDF
140-147

Research Articles

S. Vadzyuk, R. Shmata
PDF
11-17
O. Radchenko, R. Guta, A. Filipiuk, W. Zukow
PDF
18-26
I. Tagunova, A. Andreev, M. Drahniev, S. Padalka, S. Gushcha, W. Zukow
PDF
27-34
M. M. Regeda-Furdychko
PDF
35-40
G Heta, L Bekolli, L Ramadani, Q Ramabaja, N Rashiti
PDF
60-65
A. Banadyga, N. Banadyha, S. Banadyga
PDF
74-78
Victor Syvolap, Yaroslav Zemlianiy, Andrey Brick, Vera Bryleva
PDF
126-132
O. K. Koloskova, V. S. Khilchevska, G. A. Bilyk
PDF
148-152
L. S. Kravchenko, N. O. Bas, O. I. Aksynorska, I. V. Herasymova, M. V. Rozumenko, V. O. Rozumenko
PDF
168-176
A. H. Lishnevska, M. D. Chemych
PDF
177-195
O. Voloshyna, V. Zbitnieva, I. Lysyi, O. Dukova, T. Dychko, A. Chaika, I. Balashova, O. Naydynova
PDF
196-203
D. M. Zhelezov, T. V. Kossey, N. A. Zarzhitskaya
PDF
204-211
Anatoliy Gozhenko, Vadym Smagliy, Inna Korda, Nataliya Badiuk, Walery Zukow, Marta Kovbasnyuk, Igor Popovych
PDF
212-222
Zoryana Struk, Oksana Mel’nyk, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
223-230
I. I. Horban, A. A. Hudyma
PDF
231-240
O. V. Yermishev
PDF
241-252
Olena Vasylivna Vlasova, Mariana Ivanivna Hrytsiuk
PDF
253-258
M. Shved, T. Dobrianskyi, L. Tsuglevich, S. Heryak
PDF
259-271
Yu. A. Sverediuk, V. Ye. Pelykh
PDF
272-280
T. I. Bevz
PDF
281-290
M. M. Broshkov, O. V. Danchuk, M. V. Anferova, O. F. Dzygal, P. P. Yermuraki
PDF
298-311
S. O. Konovalenko
PDF
319-326
Sergii Dubrov, Olexandr Burianov, Taras Omelchenko, Myroslav Vakulych, Dmytro Miasnikov, Volodymyr Lianskorunskyi
PDF
327-339
M. M. Kozub
PDF
340-352
O. M. Shevchenko, V. O. Sych
PDF
353-367

Review Articles

Joanna Iłżecka
PDF
50-59
Karol Mazur, Dominik Machaj, Sandra Jastrzębska, Alicja Płaczek, Dominika Mazur
PDF
66-73
Karol Mazur, Dominik Machaj, Sandra Jastrzębska, Alicja Płaczek, Dominika Mazur
PDF
79-84
Justyna Chałdaś-Majdańska, Monika Bieniak, Katarzyna Karska
97-106
Ihor Vasilievich Hevko
PDF
107-113
Karol Mazur, Dominik Machaj, Sandra Jastrzębska, Alicja Płaczek, Dominika Mazur
PDF
114-119
Karol Mazur, Dominik Machaj, Sandra Jastrzębska, Alicja Płaczek, Dominika Mazur
PDF
120-125
Mateusz Komisarczuk, Michał Kaczor, Ewa Kopyto, Mateusz Woch, Piotr Piech
PDF
153-167
Iryna Ihorivna Kuzma
PDF
291-297
Yuliya Maksymova, Oksana Omelianchyk-Ziurkalova
PDF
312-318
Nataliia Ohinska, Zoia Nebesna, Solomiia Kramar
PDF
368-374


Partnerzy platformy czasopism