Archives


2019

OLD ISSUES WEB PAGE ARE http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/issue/archive

Archives, Old Issues 

http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/issue/archive

 

Journal of Education, Health and Sport changes publisher and transition to the Academic Journal Platform of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index Journal of Education, Health and Sport zmienia wydawcę i przechodzi na Academicką Płatformę Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index


1 - 14 of 14 Items    


Partnerzy platformy czasopism