Methods of assessing body composition and anthropometric measurements – a review of the literature

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Olszewska, Joanna Warchulińska, Halina Piecewicz-Szczęsna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.04.002

Abstract


Introduction and purpose

            Body composition assessment is an important element in determining the health of the body, which enables us to estimate the percent content of particular tissues in the body. Measured parameters include the amount of adipose tissue, muscle, bone tissue, and hydration. The aim of the study is to present a differentiation of methods of assessing body composition and anthropometric measurements after analysis of 29 scientific publications from Pubmed and Google Scholar.

A brief description of the state of knowledge

Bioelectrical impedance analysis, densitometry, magnetic resonance imaging, computed tomography, and air displacement plethysmography are methods that enable us to assess body composition and hydration. These methods differ from each other in equipment which is used, accuracy, test price, and technique of measurement. The differences in the accuracy of measurements result from the lack of correlation between the methods given. Skinfold thickness, body mass index, waist to hip circumference ratio, and growth charts in children are methods of assessing anthropometric measurements. The research shows the use of individual methods of assessing body composition and methods of anthropometric measurements among different age groups.

Conclusions                                                      

There are many devices and methods for measuring body composition and for anthropometric measurements, which can be used in different age groups. They are important in assessing human growth, development, and health status and can be used in clinical practice.


Keywords


body composition; measures; weights; bioelectrical impedance

Full Text:

PDF

References


Bolanowski M, Zadrożna-Śliwka B, Zatońska K. Badanie składu ciała – metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych [Body composition testing – methods and possible applications in hormonal disorders]. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2005;1(1):20-25.

Jakubowska-Pietkiewicz E, Prochowska A, Fendler W, Szadkowska A. Porównanie metod pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej u dzieci [Comparison of body fat measurement methods in children]. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism. 2009;15(4):246-250.

Ceniccola GD, Castro MG, Piovacari SMF, Horie LM, Corrêa FG, Barrere APN, Toledo DO. Current technologies in body composition assessment: advantages and disadvantages. Nutrition. 2019;62:25-31.

González Jiménez E. Composición corporal: estudio y utilidad clínica [Body composition: assessment and clinical value]. Endocrinol Nutr. 2013;60:69-75.

Dżygadło B, Łepecka-Klusek C, Pilewski B. Wykorzystywanie analizy impedancji bioelektrycznej w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości [The use of bioelectrical impedance analysis in the prevention and treatment of overweight and obesity]. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 274-280.

Lewitt A, Mądro E, Krupienicz A. Podstawy teoretyczne i zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) [Theoretical foundations and applications of bioelectrical impedance analysis (BIA)]. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2007;2(4):79-84.

Major-Gołuch A, Miazgowski T, Krzyżanowska-Świniarska B, Safranow K, Hajduk A. Porównanie pomiarów masy tłuszczu u młodych zdrowych kobiet z prawidłową masą ciała za pomocą impedancji bioelektrycznej i densytometrii [Comparison of fat mass measurements in young healthy women with normal body weight using bioelectrical impedance and densytometry]. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat 2010;6(4):189-195.

Fang WH, Yang JR, Lin CY, Hsiao PJ, Tu MY, Chen CF, Tsai DJ, Su W, Huang GS, Chang H, Su SL. Accuracy augmentation of body composition measurement by bioelectrical impedance analyzer in elderly population. Medicine (Baltimore). 2020;99(7):e19103.

Rom O, Reznick AZ, Keidar Z, Karkabi K, Aizenbud D. Body composition in heavy smokers: comparison of segmental bioelectrical impedance analysis and dual-energy X-ray absorptiometry. Adv Exp Med Biol. 2015;840:1-11.

Strzelecki A, Ciechanowicz R, Zdrojewski Z. Sarkopenia wieku podeszłego [Old age sarcopenia]. Gerontol. Pol. 2011;19(3-4):134-145.

Mziray M, Żuralska R, Książek J, Domagała P. Niedożywienie u osób w wieku podeszłym, metody jego oceny, profilaktyka i leczenie [Malnutrition in the elderly, methods of its evaluation, prevention and treatment]. Ann. Acad. Med. Gedan. 2016; 46:95-105.

Kłósek P. Czy istnieje profilaktyka otyłości? Profil pacjenta poradni dietetycznej, jego stan zdrowia oraz nawyki żywieniowe. [Profile of a dietary clinic patient, his health and eating habits]. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2015;6(4):176-188.

Marra M, Sammarco R, De Lorenzo A, Iellamo F, Siervo M, Pietrobelli A, Donini LM, Santarpia L, Cataldi M, Pasanisi F, Contaldo F. Assessment of body composition in health and disease using bioelectrical impedance analysis (BIA) and dual energy X-ray absorptiometry (DXA): a critical overview. Contrast Media Mol Imaging. 2019;2019:3548284.

Zawirski, Rell-Bakalarska M, Łącki JK. Współczesne metody diagnostyki obrazowej osteoporozy w chorobach reumatycznych [Modern methods of imaging diagnostics of osteoporosis in rheumatic diseases]. Reumatologia. 2008;46(2):80-83.

Kucharska K, Niemczyk S. Metody oceny ilości tkanki tłuszczowej u osób z przewlekłą chorobą nerek [Methods of assessing the amount of adipose tissue in people with chronic kidney disease]. Nefrol. Dial. Pol 2009;13:75-85.

Lee K, Lee S, Kim YJ, Kim YJ. Waist circumference, dual-energy X-ray absortiometrically measured abdominal adiposity and computed tomographically derived intra-abdominal fat area on detecting metabolic risk factors in obese women. Nutrition. 2008;24(7-8):625-631.

Cyganek K, Katra B, Sieradzki J. Porównanie pomiarów tkanki tłuszczowej u otyłych pacjentów z zastosowaniem metody bioimpedancji elektrycznej i densytometrycznej [Comparison of adipose tissue measurements in obese patients with the use of electrical and densitometric bioimpedance methods]. Diabet. Prakt. 2007;8(12):473-478.

Demura S, Sato S, Noguchi T, Nakata Y. Prediction of visceral fat area from anthropometric and segmental body composition variables using computed tomography. Sport Sci Health. 2007;2:16-22.

Dobroch J, Cieśluk K, Sawicka-Żukowska M, Krawczuk-Rybak M. Body composition measurements in paediatrics - a review. Part 1. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2018;24(4):185-190.

Cichocka M. Techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MR) [Magnetic resonance imaging (MR) techniques]. 2015;4(6):313-318.

Kuriyan R. Body composition techniques. Indian J Med Res. 2018;148(5):648-658.

Borga M, West J, Bell JD, Harvey NC, Romu T, Heymsfield SB, Dahlqvist Leinhard O. Advanced body composition assessment: from body mass index to body composition profiling. J Investig Med. 2018;66(5):1-9.

Lemos T, Gallagher D. Current body composition measurement techniques. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2017;24(5):310-314.

Mikoś M, Mikoś M, Mikoś H, Obara-Moszyńska M, Niedziela M. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży [Overweight and obesity in children and adolescents]. Nowiny Lekarskie. 2010;79(5):397-402.

Stupnicki R. Relacje wagowo-wzrostowe i stosowanie wskaźnika BMI u dzieci i młodzieży [Weight-growth relationships and the use of BMI in children and adolescents]. Zeszyty Naukowe WSKFiT. 2015;10:41-47.

Sikorska-Wiśniewska G. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży [Overweight and obesity in children and adolescents]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2007;6(55):71-80.

Kolmaga A, Zimna-Walendzik E, Łaszek M, Niedźwiedzka-Stadnik M, Trafalska E, Szatko F. Ocena stanu odżywienia 16-letniej młodzieży z łódzkich szkół ponadpodstawowych [Assessment of the nutritional status of 16-year-old youth from secondary schools in Łódź]. 2013;95(1):93-97.

Janiszewska R. Ocena składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej [Assessment of body composition by bioelectrical impedance method in students with various levels of physical activity]. Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):173-176.

Ignasiak Z, Skrzek A, Sławińska T, Rożek-Piechura K, Steciwko A, Domaradzki J, Fugiel J, Posłuszny P. Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek [Initial assessment of the biological condition of Wrocław seniors]. Geront Pol. 2011;19(2):91-98.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism