The factors influencing niche consumers’ behavior in the brewery market in Poland

Karol Rywocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.01.001

Abstract


The aim of this article is to present the main factors influencing the behavior of consumers of the niche products of brewery market in Poland. On the basis of the conducted research – via direct survey, the author tries to determine the reasons why they purchase niche beers. Where do they find the information about niche products? How often and on what occasion do consumers drink niche beer? What interests and what standards concerning healthy lifestyle do they have? The author also defines and classifies niche producers on the brewery market in Poland.


Keywords


consumers’ behavior; market niche; niche producers and products; brewery market in Poland

Full Text:

PDF

References


Browary Polskie, Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie. Browary Polskie, Warszawa, sierpień 2018, s.12

Browar Czarnków S.A, Opracowanie przygotowane przez Browar Czarnków S.A na Konferencję Sprzedaży, Chodzież, Styczeń 2018, s.2

Dźwigoł H., Współczesne Problemy Badawcze w Naukach o Zarządzaniu, Uwarunkowania Metodyczne i Metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, s. 200.

Grotha A. , Browary w Polsce, Wydawnictwo IX, Kraków 2017, s. 6.

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia Zachowań Konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s.11

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, metody i techniki, PWE Warszawa 1999, s. 227.

Kotler P., Keller K.L., Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018 s.256.

Łużak T., Przesłanki tworzenia się nisz rynkowych na przykładzie rynku browarniczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Zeszyt Naukowy 156/2017 s.100.

Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006, s.25

https://www.beerlovers.pl/porownywarka/piwo/piwa- niszowe

https://birofilia.org/historie/kraftowe-regionalne-kontraktowe.html

http://browarczarnkow.pl

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/grupa-zywiec-przejmuje-browaru-namyslow/ynjz4ep

http://carlsbergpolska.pl

https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/niszowe-piwo-podbija-rynek/j93kjh3

https://www.grupazywiec.pl/

http://kp.pl

https://www.namyslow.com.pl/

http://perla.pl/

http://www.vanpur.com.pl/

http://www.zwrotnica.com.pl/search/label/Statystyki


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism