Literature and theatre as support for a healthy and ill child

Michał Kowalewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.001

Abstract


This text aims to draw the attention to the possibilities of supporting the development process of children in preschool and early school age, through bibliotherapy and participation in theatre classes, based on a review of selected literature.

The author's intention was to point out the differences in the experience of literature or participation in the creation of theatre by a healthy child and a child with an illness. Common to all children is the relatively late separation of the real world from the world of fantasy, created and developed by children's imaginations.

It is also important to indicate the role of theatre, which is primarily to stimulate development, awakening cognitive passions, opening to new experiences of a young person, and additionally allows ill children to forget about everyday life, marked by suffering.


Keywords


bibliotherapy; theatre; supporting a healthy child; supporting a ill child

Full Text:

PDF

References


Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985.

Borecka I., Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej, Wrocław 1997.

Dyka F., Bajki w edukacji początkowej, „Edukacja i Dialog”, VI 1999 Digital edition: http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/czerwiec,150/ [edition: 10.10.2020].

Dziekanowski Cz., Związek psychoterapii z twórczością artystyczną, Warszawa 1995.

Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1982.

Ippoldt L., Biblioterapia w związkach z innymi naukami, [w:] „Biblioterapeuta”, nr 4, Wrocław 2000.

Kozłowska A., Zaczarowane bajki, które leczą, WA „Żak”, Warszawa 2007.

Małkiewicz E., Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi [w:] Wspomaganie rozwoju, red. Kaja B., Bydgoszcz 1997.

Mały Słownik Języka Polskiego, red. Sobol E., Warszawa 1995.

Molicka M., Bajkoterapia jako metoda wspierania i terapii dziecka [w:] Knapik M., Sacher A., Sztuka w edukacji i terapii, Kraków 2004.

Molicka M., Bajkoterapia, Poznań 2002.

Podręczny słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1999.

von Schoenebeck H., Po tamtej stronie wychowania, Impuls, Kraków 1999.

Sołonowicz-Olbrychska K., Teatr radości. Teatr szkolny- doświadczenia, uwagi, myśli, Warszawa 1971.

Tomasik E., Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa 1994.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism